Edīte Gailiša

Maksājumu sistēmu pārvaldes Maksājumu sistēmu politikas daļas maksājumu un finanšu tirgus analītiķe
Up