Boriss Siliverstovs

Monetārās politikas pārvaldes Pētniecības daļas galvenais pētnieks

Boriss Siliverstovs ieguvis ekonomikas maģistra (cand. eocon) un 2002. gadā doktora zinātnisko grādu (Ph.D.) Orhūsas Universitātē Dānijā. Karjera lielākoties noritējusi ārpus Latvijas: no 2001. līdz 2008. gadam Boriss Siliverstovs strādāja par pētnieku Vācu Ekonomikas pētniecības institūtā (DIW Berlin) un no 2008. līdz 2017. gadam – Šveices Ekonomikas institūtā pie Federālās tehniskās augstskolas (KOF ETH Zurich).

Viņš ir autors vairāk nekā 55 ārēji recenzētiem zinātniskiem rakstiem, kuri publicēti starptautiskos žurnālos, par šādām tēmām: migrācija, tirdzniecības plūsmu gravitācijas modeļi, dabasgāzes cenas, ekonomikas stāvokļa vadošo rādītāju izstrāde. Savu pētniecības darbu rezultātus Boriss Siliverstovs prezentējis vairāk nekā 160 starptautiskās konferencēs un semināros.

2017. gadā Boriss Siliverstovs sāka darbu Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldē galvenā ekonometrista amatā, un viņa pētniecības intereses ir ekonomikas prognozēšana un dažādu ekonomisko procesu modelēšana.

 

Autora darbi

Up