Gundars Dāvidsons

Ģenerālsekretariāta padomnieks

Gundars Dāvidsons ir ieguvis ekonomikas maģistra grādu (cand.oecon) Orhūsas Universitātē Dānijā. Zināšanas papildinātas arī Dienviddānijas Universitātē Odensē (diploma studijas ekonomikā, "Eiropas studijas" novirziens). 

Gundars Dāvidsons uzsāka darbu Latvijas Bankā 2003. gadā kā ekonometrists (vēlāk – vecākais ekonometrists) Monetārās politikas pārvaldē. Darba pieredze ir pētnieciskais darbs, kurš aptver diezgan plašu jautājumu loku: pētīti ar konkurētspēju saistīti jautājumi, analizēts nekustamā īpašuma tirgus, strādāts arī pie pētījumiem, kuri varētu dot uzlabojumus prognozēšanā. Pirms Latvijas Bankas Gundars Dāvidsons ir strādājis Eiropas integrācijas birojā un īsu brīdi arī Valsts kancelejā.

 

Autora darbi

Up