Juris Kravalis

Ģenerālsekretariāta vadītājs

Juris Kravalis ieguvis bakalaura grādu finansēs un maģistra grādu starptautiskajās attiecībās Latvijas Universitātē. Viņš sāka darbu Latvijas Bankas Ārējo sakaru pārvaldē 1995. gadā, no 2002. gada bija šīs pārvaldes  vadītājs. No 2010. gada 1. novembra Juris Kravalis ir Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes vadītājs.

2005.–2007. gadā Juris Kravalis strādāja Starptautiskajā Valūtas fondā Vašingtonā, ASV.

Jurim Kravalim ir dziļas zināšanas par starptautisko finanšu institūciju darbību un liela pieredze sadarbībā ar tām. Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes vadītājs nodarbojas arī ar pasaules valstu tautsaimniecību analīzi un nodrošina sadarbību ar starptautiskajām finanšu institūcijām. Juris Kravalis ir Latvijas Bankas pārstāvis Ekonomikas un finanšu jautājumu komitejā (EFC; Economic and Finance Committee – adviser committee to the EU Council and ECOFIN) un atbilstoši savai kompetencei arī pārstāv Latvijas Banku Eiropas Centrālo banku sistēmas Starptautisko attiecību komitejā un Ziemeļu un Baltijas valstu attiecīga līmeņa sanāksmēs.

 

Autora darbi

Up