Linda Vecgaile

Monetārās politikas pārvaldes Makroekonomikas analīzes daļas ekonomiste

Linda Vecgaile ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu vadībzinātnē Latvijas Universitātē, saņemot atzinību par izstrādāto pētījumu par centrālo banku neatkarības un cenu stabilitātes mērķa lomu finanšu stabilitātes saglabāšanā. Viņa sāka darbu Latvijas Bankā 2010. gadā Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldē. Darba pienākumos ietilpa plašs jautājumu loks, kas ietvēra arī sadarbību ar Eiropas Savienības valstu centrālajām bankām, Eiropas Centrālo banku un Starptautisko Valūtas fondu. 2013. gada rudenī Linda Vecgaile guva pieredzi Eiropas Centrālās bankas Komunikācijas un valodu ģenerāldirektorātā. 2013. gadā Linda sāka strādāt Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldē.

Pašlaik Lindas Vecgailes darba pienākumos ietilpst Latvijas Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances attīstības un mijiedarbības ar citiem sektoriem analīze, kā arī piedalīšanās Latvijas tautsaimniecības attīstības analīzē, sniedzot ieguldījumu lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības sektora aktuālo norišu vērtēšanā. Savukārt iepriekšējā pētnieciskā darbība bija saistīta ar eiro zonas inflācijas rādītāju analīzi un atsevišķu eiro zonas valstu tautsaimniecības attīstības izvērtēšanu un skaidrošanu.

 

Autora darbi

Up