Ruta Strēle

Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes Starptautisko attiecību un protokola daļas galvenā ekonomiste

Ruta Strēle ieguvusi ekonomikas bakalaura grādu Latvijas Universitātē un ekonomikas maģistra grādu ar specializāciju finanšu vadībā Banku augstskolā.
 
Darbu Latvijas Bankā sāka 2003. gadā Kases un naudas apgrozības pārvaldē, bet no 2018. gada augusta strādā Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldē. Rutas Strēles darba pienākumi saistīti ar starptautisko attiecību jautājumu loku, kas ietver Eiropas Savienību un tās dalībvalstis, kā arī Eiropas Centrālo banku.

 

Autora darbi

Up