Vents Vīksna

Monetārās politikas pārvaldes
Finanšu tirgus analīzes daļas ekonomists

Vents Vīksna darbu Latvijas Bankā uzsāka 2017. gadā. Viņa darba pienākumos ietilpst eiro zonas, Latvijas galveno tirdzniecības partnervalstu, kā arī Latvijas ekonomiskā analīze.

Vents Vīksna ieguvis bakalaura grādu Rīgas Ekonomikas augstskolā, specializējoties ekonomikā un finansēs. Pirms darba Latvijas Bankā galvenokārt strādājis darba tirgus politikas pētniecībā: Baltic International Centre for Economic Policy Studies un Oxford Research Baltics. Pieredze gūta  arī 2015. gada vasarā, izejot mācību praksi Latvijas Bankas Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldē.

 

Autora darbi

Up