Vija Mičūne

Monetārās politikas pārvaldes Monetārās politikas analīzes daļas vecākā ekonomiste

Vija Mičūne ieguvusi bakalaura grādu Rīgas Ekonomikas augstskolā, bet maģistra grādu –Latvijas Universitātē. Viņa nokārtojusi diplomēta finanšu analītiķa (CFA) 2. līmeņa starptautisko eksāmenu. Pašlaik viņa studē Latvijas Universitātes doktorantūrā un turpina dalību CFA programmā.

Vija Mičūne sāka darbu Latvijas Bankā 2007. gadā, bija ekonomiste Monetārās politikas pārvaldē, bet no 2009. gada viņa pilda vecākās ekonomistes pienākumus. Pirms tam strādājusi Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Budžeta departamenta Budžeta metodoloģijas nodaļā vecākās referentes un nodaļas vadītāja vietnieces amatā.

Vijas Mičūnes darba pienākumos ietilpst Latvijas kredītu un noguldījumu procentu likmju un apjomu analīze, kredītu un noguldījumu un naudas tirgus procentu likmju saiknes analīze un arī ārvalstu finanšu tirgus analīze.

 

Autora darbi

Up