12.07.2007.

Filipsa līknes novērtējums Latvijai

  • Aleksejs Meļihovs

    Aleksejs Meļihovs

    Latvijas Bankas ekonomists
  • Anna Zasova

    Latvijas Bankas ekonomiste

3/2007

Kopsavilkums
Pētījuma galvenais mērķis - novērtēt uzņēmēju inflācijas gaidu veidošanās mehānismu, lai noskaidrotu, kā tās ietekmē inflācijas dinamiku. Lai sasniegtu šo mērķi, pētījuma autori novērtēja tradicionālo Filipsa līkni, jauno Keinsa-Filipsa līkni un hibrīda Filipsa līkni. Rezultāti liecina, ka hibrīda Filipsa līkne raksturo Latvijas pamatinflācijas dinamiku piemērotāk nekā tradicionālā un jaunā Filipsa līkne. Pētījuma rezultāti rāda, ka Latvijā uzņēmumi diezgan bieži koriģē produkcijas cenas; tas nozīmē, ka pārmaiņas inflācijas gaidās samērā drīz atspoguļojas faktiskajās cenu pārmaiņās.

Atslēgvārdi: Filipsa līkne, jaunā Keinsa-Filipsa līkne, hibrīda Filipsa līkne, inflācijas līmeņa noturīgums

JEL klasifikācija: C22, E31

APA: Meļihovs, A., Zasova, A. (2020, 06. jul.). Filipsa līknes novērtējums Latvijai. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/727
MLA: Meļihovs, Aleksejs. Zasova, Anna. "Filipsa līknes novērtējums Latvijai" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 06.07.2020. <https://www.makroekonomika.lv/node/727>.
Up