25.09.2014.

Finanšu frikcijas Latvijas DSGE modelī

Finansu frikcijas Latvijas DSGE modelī2/2014

Kopsavilkums: Šajā pētījumā izstrādāts Latvijas DSGE modelis, kuru Latvijas Banka var izmantot monetārās politikas analīzē un prognozēšanas procesā. Darbā izmantots L. Dž. Kristiāno (L. J. Christiano), M. Trābanta (M. Trabandt) un K. Valentīna (K. Walentin) (5) izveidotais DSGE modelis ar finanšu frikcijām; tas piemērots Latvijas datiem un novērtēti tā parametri, kā arī veikta izpēte, vai, pievienojot finanšu frikciju bloku citādi identiskam (bāzes) modelim, tiek iegūts uzlabojums. Pētījumā izteikti šādi galvenie secinājumi: 1) finanšu frikciju bloka iesaistīšana sniedz precīzāku ekonomiskās aktivitātes virzītāju interpretāciju un pieļauj to lomas skaidrojuma maiņu; 2) finanšu frikciju nozīme 2008. gada recesijā Latvijā bija būtiska; 3) PCI inflācijas un IKP prognozēšanā modelis ar finanšu frikcijām ir precīzāks par bāzes modeli un gadījuma klejošanas (random walk) modeli un sniedz aptuveni līdzīgu precizitāti kā Beijesa (Bayes) SVAR modelis.

Atslēgvārdi: DSGE modelis, finanšu frikcijas, maza valsts ar atvērtu tautsaimniecību, novērtējums ar Beijesa pieeju, valūtas savienība

JEL kodi: E0, E3, F0, F4, G0, G1

APA: Bušs, G. (2023, 04. dec.). Finanšu frikcijas Latvijas DSGE modelī. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/699
MLA: Bušs, Ginters. "Finanšu frikcijas Latvijas DSGE modelī" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 04.12.2023. <https://www.makroekonomika.lv/node/699>.
Up