30.10.2020.

Finanšu tirgus reakcija uz 2020. gada 29. oktobra ECB Padomes lēmumiem

Finanšu tirgus reakcija uz 2020. gada 29. oktobra ECB Padomes lēmumiem
Foto: Shutterstock

Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome 29. oktobra sanāksmē signalizēja finanšu tirgus dalībniekiem, ka līdz ar jaunajām makroekonomikas prognozēm decembrī tās visi instrumenti tiks atbilstoši pārkalibrēti, lai reaģētu uz situācijas attīstību un nodrošinātu, ka saglabājas labvēlīgi finansēšanas apstākļi, sniedzot atbalstu tautsaimniecības izaugsmei un kompensējot pandēmijas negatīvo ietekmi uz prognozēto inflācijas tendenci.

ECB turpinās veikt parāda vērtspapīru iegādes Pandēmijas ārkārtas aktīvu pirkšanas programmas ietvaros (PEPP) ar kopējo apjomu 1350 mljrd. eiro. Vienlaikus tika arī uzsvērta šīs programmas elastība laikā, pa aktīvu klasēm un jurisdikcijām tādējādi signalizējot, ka nepieciešamības gadījumā aktīvu pirkšanas apjomi īstermiņā var tikt palielināti līdzīgi kā pavasarī, lai novērstu jebkādu tirgus fragmentāciju. Tāpat saglabājas nemainīgs neto aktīvu iegāžu un reinvestīciju laiks – attiecīgi līdz 2021. gada jūnija beigām un vismaz līdz 2022. gada beigām.

Attiecībā uz jau ierastāko aktīvu pirkšanas programmu (APP) tika ziņots, ka neto aktīvu iegādes turpināsies kā iepriekš plānots - ik mēnesi 20 mljrd. eiro apjomā, kā arī līdz šī gada beigām turpināsies pagaidu neto aktīvu iegādes 120 mljrd. eiro apjomā. Savukārt attiecībā uz procentu likmēm tika lemts, ka visas galvenās procentu likmes saglabājas nemainīgas. Papildus Padome norāda, ka tā turpinās nodrošināt augstu likviditāti ar refinansēšanas operāciju palīdzību.

ECB prezidente Kristīna Lagarda preses konferencē norādīja, ka atkal pieaugot saslimstībai ar koronavīrusu (Covid-19), atjaunojas apdraudējums eiro zonas un pasaules tautsaimniecības izaugsmei. Jaunākā saņemtā informācija liecina, ka eiro zonas tautsaimniecības atveseļošanās palēninās straujāk nekā gaidīts pēc spēcīgas, bet tikai daļējas un nevienmērīgas ekonomiskās aktivitātes atjaunošanās vasaras mēnešos. Jaunākie reālie dati, aptauju rezultāti un biežāk sniegtie rādītāji faktiski norāda uz būtisku ekonomiskās aktivitātes palēnināšanos šā gada pēdējā ceturksnī. Covid-19 gadījumu skaita pieaugums un ar to saistītā arvien stingrāku ierobežojošo pasākumu ieviešana mazina aktivitāti, būtiski pasliktinot ekonomikas attīstības iespējas īstermiņā.

Ar pilnu Padomes lēmumu var iepazīties šeit, savukārt preses konferencē teikto – šeit.

ECB Padomes publiskotais lēmums par monetārās politikas instrumentu saglabāšanu nemainīgu un signalizēšana par to pārkalibrēšanu atbilstoši situācijai decembrī sakrita ar tirgus dalībnieku gaidām. Kopumā finanšu tirgi ECB Padomes sēdes lēmumus un preses konferencē teikto tulkoja kā monetārās politikas mīkstināšanu, kas arī atspoguļojās finanšu tirgus reakcijā.

Eiro kurss pret ASV dolāru sāka pavājināties dienas pirmajā pusē un turpināja arī pēc ECB Padomes lēmuma publiskošanas un preses konferences laikā. ECB jau otrajā sēdē pēc kārtas turpina norādīt, ka tā rūpīgi seko līdzi valūtas kursa attīstībai pēc tā straujākas nostiprināšanās vasaras beigās. Straujāka eiro pavājināšanās preses konferences laikā tiek saistīta ar vairākkārt atkārtoto vēstījumu, ka visi instrumenti varētu tikt atbilstoši pārkalibrēti. Noreaģēja arī nākotnes darījumos iecenotās procentu likmes - sākotnēji samazinoties, tomēr preses konferences beigās tās bija vairs tikai nedaudz zemākā līmenī kā dienas sākumā. 

Eiro zonas akciju tirgu raksturojošais indekss EuroStoxx 50 un banku akcijas raksturojošais EuroStoxx Banks akciju indekss samazinājās dienas pirmajā pusē. ECB preses konferences laikā tie sākotnēji nosvārstījās reaģējot uz ECB ekonomikas novērtējumu, savukārt turpinājumā sāka strauji nostiprināties. Kāpums akciju tirgos vairāk tika saistīts ar akciju tirgus pieaugumu ASV un mazāk ar ECB preses konferences laikā teikto.

Valdību parāda vērtspapīru tirgū tā saukto etalona parāda vērtspapīru Vācijas un Francijas parādu ienesīgumi būtiski nemainījās, savukārt perifērijas valstu parāda vērtspapīru ienesīgumi samazinājās ņemot vērā ECB apstiprinātās tirgus gaidas par monetārās politikas instrumentu atbilstošu pārkalibrēšanu decembrī. Vienlaikus  vairākkārt tika uzsvērts PEPP programmas elastīgums laikā, kas, īstermiņā palielinoties spriedzei, ļautu novērst jebkādu fragmentāciju. Tāpat, atbildot uz žurnālistu jautājumiem, ECB prezidente norādīja, ka, ja būtu tāda nepieciešamība, nebūtu sarežģīti sasaukt ECB Padomes sēdi ātrāk, ņemot vērā, ka jau šobrīd sēdes notiek attālināti.

Nākamā ECB Padomes monetārās politikas sēde notiks 10. decembrī.

EUR/USD

Euribor 3M nākotnes līgums (Dec 21)

Eurostoxx 50 akciju indekss

Eurostoxx banks akciju indekss

Vācijas valdības 10 gadu obligāciju peļņas likmes (%)

Francijas valdības 10 gadu obligāciju peļņas likmes (%)

Spānijas valdības 10 gadu obligāciju peļņas likmes (%)

Itālijas valdības 10 gadu obligāciju peļņas likmes (%)

APA: Krongorns, E. (2023, 29. nov.). Finanšu tirgus reakcija uz 2020. gada 29. oktobra ECB Padomes lēmumiem. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/4955
MLA: Krongorns, Erlands. "Finanšu tirgus reakcija uz 2020. gada 29. oktobra ECB Padomes lēmumiem" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 29.11.2023. <https://www.makroekonomika.lv/node/4955>.

Restricted HTML

Up