28.01.2019.

Gada nogalē bankās strauji audzis noguldījumu apjoms

Gada nogalē bankās strauji audzis noguldījumu apjoms
Foto: Shutterstock

Decembris tradicionāli ir mēnesis, kad, uzņēmumiem noslēdzot gadu un mājsaimniecībām svētku sezonā saņemot papildu ieņēmumus, vērojams lielākais noguldījumu mēneša kāpums. Tāds bija arī pērnais decembris, turklāt noguldījumu kāpums (+4.8%) bija straujākais kopš eiro ieviešanas ietekmētā 2013. gada pēdējā mēneša. Neraugoties uz to, ka augstāks nekā iepriekšējos pagājušā gada mēnešos bija nefinanšu uzņēmumiem no jauna izsniegto kredītu apjoms, būtiskas īstermiņa kredītu atmaksas gada nogalē noteica nelielu iekšzemes kredītportfeļa sarukumu gan uzņēmumu, gan mājsaimniecību sektorā. 

Banku piesaistīto iekšzemes noguldījumu gada kāpuma temps decembrī sasniedza 6.1%, mājsaimniecību noguldījumiem 2018. gada laikā palielinoties par 8.7% un uzņēmumu noguldījumiem - par 2.5%. Latvijas devums eiro zonas kopējā naudas rādītājā M3 pērn palielinājās par 13.9%, augot gan eiro zonas rezidentu Latvijas monetārajās finanšu iestādēs veiktajiem noguldījumiem uz nakti (par 14.7%), gan noguldījumiem ar noteikto termiņu līdz diviem gadiem (par 26.4%), bet sarūkot noguldījumiem ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu (par 1.3%).

Iekšzemes kredītportfelis decembrī saruka par 0.4%, tostarp kredīti nefinanšu uzņēmumiem par 0.3% un kredīti mājsaimniecībām – par 0.2% (gada pārmaiņu temps attiecīgi -4.3%, -5.0% un -5.4%; izslēdzot banku sektora strukturālo pārmaiņu ietekmi, attiecīgi +1.2%, +0.9% un +0.1%). Atsevišķu lielu uz infrastruktūras attīstību virzītu aizdevumu izsniegšana decembrī noteica pēdējo četru gadu laikā lielāko mēnesī no jauna izsniegto kredītu apjomu - 370.7 milj. eiro (1.7 reizes vairāk nekā novembrī un par 20.4% vairāk nekā 2017. gada decembrī).

Iekšzemes noguldījumu gada pārmaiņas (%)

Iekšzemes noguldījumu gada pārmaiņas
Avots: Latvijas Banka

Saglabājoties mērenai tautsaimniecības izaugsmei, mājsaimniecību uzkrājumi bankās turpinās stabili palielināties arī 2019. gadā, savukārt uzņēmumu kontu atlikumi būs atkarīgi no investīciju un importa darījumu nepieciešamības. Savukārt kreditēšana joprojām koncentrēsies uz infrastruktūras projektiem enerģētikā un transportā, mēreni turpinās augt arī uz ražošanas attīstību vērstu investīciju finansēšana un mājokļu kreditēšana.

APA: Purviņš, V. (2023, 04. oct.). Gada nogalē bankās strauji audzis noguldījumu apjoms. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/4386
MLA: Purviņš, Vilnis. "Gada nogalē bankās strauji audzis noguldījumu apjoms" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 04.10.2023. <https://www.makroekonomika.lv/node/4386>.

Līdzīgi raksti

Vai izmanto sociālā profila pasi:

Restricted HTML

Up