26.10.2017.

Jauna ēra Latvijas vērtspapīru tirgū

Speciāli Latvijas Banka Monthly Newsletter 10/2017, In Focus (oktobris)

  • Egons Gailītis

Foto: Shutterstock
Latvijas vērtspapīru tirgū un tā vērtspapīru norēķinos ir notikušas ievērojamas pārmaiņas. Jau vairāk kā mēnesi Latvijas vērtspapīru tirgus norēķini eiro notiek Eirosistēmas izveidotajā TARGET2 vērtspapīriem platformā.

Š.g. 18. septembrī sekmīgi noslēdzās vislielākais līdz šim realizētais Eirosistēmas projekts maksājumu un finanšu infrastruktūru jomā – TARGET2 vērtspapīriem kopējās norēķinu platformas ieviešana. Šo projektu pabeidza Latvijas vērtspapīru tirgus kopā ar pārējo Baltijas valstu un Spānijas vērtspapīru tirgu sekmīgā pievienošanās TARGET2 vērtspapīriem platformai. Latvijas Banka kopā ar pārējām Eirosistēmas dalībniecēm ne tikai piedalījās TARGET2 vērtspapīriem projekta ieviešanā, bet arī sniedza atbalstu Latvijas vērtspapīru tirgus dalībniekiem. Nekur pasaulē vēl nav bijis šāda mēroga projekts, kad vienā norēķinu platformā - TARGET2 vērtspapīriem - vērtspapīru un naudas norēķinus veic 20 Eiropas valstu vērtspapīru tirgi, 20 centrālie vērtspapīru depozitāriji un 22 centrālās bankas. TARGET2  katru darba dienu apstrādā vairāk par 500 miljoniem vērtspapīru darījumus, kuru kopsumma pārsniedz 750 miljardus eiro.  

TARGET2 vērstpapīriem ir vienota uz modernām tehnoloģijām balstīta norēķinu platforma, kas katru darba dienu nodrošina vērtspapīru piegādes pret samaksu eiro norēķinus reālā laikā.

Lai to paveiktu, vērtspapīru depozitāriji atver vērtspapīru kontus saviem dalībniekiem (kredītiestādēm u.c. tirgus dalībniekiem) TARGET2 vērtspapīriem platformā un pārskaita uz tiem vērtspapīrus. Savukārt centrālās bankas atver norēķinu kontus eiro kredītiestādēm jaunajā platformā, lai atbalstītu vērtspapīru norēķinus pret samaksu eiro, izmantojot kredītiestāžu bezskaidras naudas noguldījumus centrālajās bankās. Sākot ar 2018. gada 29. oktobri TARGET2 vērtspapīriem platformā norēķinus būs iespējams veikt arī Dānijas kronās.

Jauna ēra Latvijas vērtspapīru tirgū

Latvijas Banka Latvijas kredītiestādēm ir atvērusi eiro norēķinu kontus TARGET2 vērtspapīru platformā, savukārt vērtspapīru depozitārijs Nasdaq CSD, kas nodrošina vērtspapīru depozitārija pakalpojumus Latvijā, jaunajā platformā atvēris kredītiestāžu un to klientu vērtspapīru kontus. Līdz ar to esam nodrošinājuši Latvijas vērtspapīru tirgū gan investoriem un vērtspapīru emitentiem vienotu piekļuvi Baltijas un Eiropas kapitāla tirgiem, gan vienotus darbības kritērijus, kurā nav atšķirību starp iekšzemes un pārrobežu norēķiniem, gan arī efektīvus likviditātes vadības risinājumus Latvijas kredītiestādēm, ko nodrošina Latvijas Banka.

 

Otrs unikāls  projekts - Nasdaq CSD izveide

Papildus TARGET2 vērtspapīriem projektam, tajā pat dienā, 18. septembrī, noslēdzās vēl viens Latvijas vērtspapīru tirgum nozīmīgs projekts, kuram lielu atbalstu sniedza Latvijas Banka. Savu darbu uzsāka apvienotais Baltijas valstu centrālais vērtspapīru depozitārijs Nasdaq CSD. Nasdaq CSD izveides projekts ir unikāls Eiropas mērogā. Nasdaq CSD vienlaicīgi ne tikai korporatīvi apvienoja trīs Baltijas valstu centrālos vērtspapīru depozitārijus vienā organizācijā un raiti pievienojās TARGET2 vērtspapīru platformai, bet arī kā pirmais vērtspapīru depozitārijs saņēma licenci saskaņā ar Eiropas Savienības jauno centrālo vērtspapīru depozitāriju regulu. Jaunā regula nosaka paaugstinātas  prasības vērtspapīru depozitāriju drošai un efektīvai darbībai. Latvijas Banka, kopā ar Igaunijas un Lietuvas centrālo banku pozitīvi novērtēja Nasdaq CSD vērtspapīru norēķinu sistēmas kā atbilstīgas starptautiskajiem maksājumu un vērtspapīru norēķinu pārraudzības standartiem. Arī Eirosistēma atzina Nasdaq CSD kā drošu organizāciju, lai Nasdaq CSD varētu izmantot Eirosistēmas monetāro operāciju norēķinos. 

Līdz ar pievienošanos TARGET2 vērtspapīriem platformai un jaunā Nasdaq CSD darbības uzsākšanu, Latvijas vērtspapīru tirgum un tā dalībniekiem priekšā jauns, plašs un izaicinājumiem bagāts apvārsnis, lai nākotnē radītu jaunus, inovatīvus un konkurētspējīgus vērtspapīru pakalpojumus Latvijas sabiedrībai.

APA: Gailītis, E. (2018, 26. sep.). Jauna ēra Latvijas vērtspapīru tirgū. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/3946
MLA: Gailītis, Egons. "Jauna ēra Latvijas vērtspapīru tirgū" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 26.09.2018. <https://www.makroekonomika.lv/node/3946>.
Vai izmanto sociālā profila pasi:

Restricted HTML

Image CAPTCHA
Up