Galvenie tautsaimniecības rādītāji

Cenas un izmaksas

Gada inflācija (%; PCI)2015 III0.4KomentārsGrafiks
Gada pamatinflācija (%, PCI)2015 III1.7Grafiks
12 mēnešu vidējā inflācija (%; PCI)2015 III0.5Grafiks
Mēneša inflācija (%; PCI)2015 III0.8Grafiks
Gada inflācija (%, SPCI)2015 III0.5Grafiks
12 mēnešu vidējā inflācija (%, SPCI)2015 III0.6Grafiks

Reālais sektors

Nominālais IKP (milj. eiro)2014 Q46 459.20KomentārsGrafiks
Reālais IKP (g/g; %)2014 Q42.1Grafiks
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (g/g; %)2015 II0.7KomentārsGrafiks
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (g/g; %)2015 II9.3Grafiks

Ārējais sektors

Eksports (milj. eiro)2015 II770.7KomentārsGrafiks
Eksports (g/g; %)2015 II-3.6Grafiks
Imports (milj. eiro)2015 II925.6Grafiks
Imports (g/g; %)2015 II-5.1Grafiks
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro)2015 II-154.9Grafiks
Tekošā konta saldo (milj. eiro)2014 Q4-88.5KomentārsGrafiks
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%)2014 Q4-1.4Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (milj. eiro)2014 Q4259.5Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsma, % pret IKP)2014 Q44.0Grafiks

Darba tirgus

Reģistrētā bezdarba līmenis (%)2015 III9.2Grafiks
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkst.)2015 III86.6Grafiks
Darba meklētāju īpatsvars (%)2014 Q410.2KomentārsGrafiks
Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %)2014 Q46.6KomentārsGrafiks
Reālās darba algas (neto) pārmaiņas (g/g; %)2014 Q47.9Grafiks

Valsts finanses

Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (tekošajā mēnesī, milj. eiro)2015 II-78.8Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma, milj. eiro)2015 II10.2Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumi (kopš gada sākuma, g/g; %)2015 II7.8Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro)2015 II32.6Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP)2015 II32.6Grafiks
Nodokļu ieņēmumi (kopš gada sākuma; g/g; % )2015 II5.4Grafiks

Finanšu un monetārās norises

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro)2015 II9 391.10KomentārsGrafiks
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %)2015 II4.9Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro)2015 II12 501.70Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %)2015 II-4.5Grafiks
Uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme2015 II3.57Grafiks

Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.