Galvenie tautsaimniecības rādītāji

Cenas un izmaksas

Gada inflācija (%; PCI)2015 I-0.4KomentārsGrafiks
12 mēnešu vidējā inflācija (%; PCI)2015 I0.6Grafiks
Mēneša inflācija (%; PCI)2015 I0.1Grafiks
Gada inflācija (%, SPCI)2014 XII0.3Grafiks
12 mēnešu vidējā inflācija (%, SPCI)2014 XII0.7Grafiks

Reālais sektors

Nominālais IKP (milj. eiro)2014 Q36 288.70KomentārsGrafiks
Reālais IKP (g/g; %)2014 Q40.4KomentārsGrafiks
Reālais IKP (ātrais novērtējums; g/g; %)2014 Q32.4Komentārs
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (g/g; %)2014 XII-2.8KomentārsGrafiks
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (g/g; %)2014 XII2.7KomentārsGrafiks

Ārējais sektors

Eksports (milj. eiro)2014 XII810.2KomentārsGrafiks
Eksports (g/g; %)2014 XII0.0Grafiks
Imports (milj. eiro)2014 XII1 065.8Grafiks
Imports (g/g; %)2014 XII7.3Grafiks
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro)2014 XII-255.6Grafiks
Tekošā konta saldo (milj. eiro)2014 Q3-249.9KomentārsGrafiks
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%)2014 Q3-4.0Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (milj. eiro)2014 Q313.5Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsma, % pret IKP)2014 Q30.2Grafiks

Darba tirgus

Reģistrētā bezdarba līmenis (%)2015 I9.0Grafiks
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkst.)2015 I86.3Grafiks
Darba meklētāju īpatsvars (%)2014 Q410.2KomentārsGrafiks
Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %)2014 Q46.6KomentārsGrafiks
Reālās darba algas (neto) pārmaiņas (g/g; %)2014 Q47.9Grafiks

Valsts finanses

Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (tekošajā mēnesī, milj. eiro)2015 I89.1Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma, milj. eiro)2015 I89.1Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumi (kopš gada sākuma, g/g; %)2015 I12.6Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro)2015 I8 108.9Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP)2015 I33.7Grafiks
Nodokļu ieņēmumi (kopš gada sākuma; g/g; % )2015 I5.9Grafiks

Finanšu un monetārās norises

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro)2015 I9 275.80KomentārsGrafiks
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %)2015 I3.8Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro)2015 I12 568.10Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %)2015 I-4.4Grafiks
Starpbanku tirgus vidējā svērtā procentu likme darījumiem uz nakti2015 I0.00Grafiks

Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.