Galvenie tautsaimniecības rādītāji

Cenas un izmaksas

Gada inflācija (%; PCI)2015 V1.2KomentārsGrafiks
Gada pamatinflācija (%, PCI)2015 V2.0Grafiks
12 mēnešu vidējā inflācija (%; PCI)2015 V0.6Grafiks
Mēneša inflācija (%; PCI)2015 V0.6Grafiks
Gada inflācija (%, SPCI)2015 IV0.6Grafiks
12 mēnešu vidējā inflācija (%, SPCI)2015 IV0.6Grafiks

Reālais sektors

Nominālais IKP (milj. eiro)2015 Q15 509.60KomentārsGrafiks
Reālais IKP (g/g; %)2015 Q12.0Grafiks
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (g/g; %)2015 IV10.9KomentārsGrafiks
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (g/g; %)2015 IV4.0Grafiks

Ārējais sektors

Eksports (milj. eiro)2015 IV903.6KomentārsGrafiks
Eksports (g/g; %)2015 IV7.0Grafiks
Imports (milj. eiro)2015 IV1 062.0Grafiks
Imports (g/g; %)2015 IV-1.4Grafiks
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro)2015 IV-158.4Grafiks
Tekošā konta saldo (milj. eiro)2015 Q1-23.5KomentārsGrafiks
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%)2015 Q10.4Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (milj. eiro)2015 Q1217.7Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsma, % pret IKP)2015 Q13.9Grafiks

Darba tirgus

Reģistrētā bezdarba līmenis (%)2015 V8.6Grafiks
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkst.)2015 V80.6Grafiks
Darba meklētāju īpatsvars (%)2015 Q110.2KomentārsGrafiks
Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %)2015 Q16.1KomentārsGrafiks
Reālās darba algas (neto) pārmaiņas (g/g; %)2015 Q16.8Grafiks

Valsts finanses

Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (tekošajā mēnesī, milj. eiro)2015 V102.6Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma, milj. eiro)2015 V257.5Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumi (kopš gada sākuma, g/g; %)2015 V6.0Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro)2015 V8 284.2Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP)2015 V33.4Grafiks
Nodokļu ieņēmumi (kopš gada sākuma; g/g; % )2015 V6.1Grafiks

Finanšu un monetārās norises

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro)2015 V9 456.70KomentārsGrafiks
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %)2015 V7.2Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro)2015 V12 503.40Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %)2015 V-3.7Grafiks
Uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme2015 V2.57Grafiks

Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.