19.08.2005.

Konjunktūras un patērētāju apsekojumu rezultātu izmantošana Latvijas tautsaimniecības attīstības īstermiņa prognozēšanai

  • Aleksejs Meļihovs

    Aleksejs Meļihovs

    Latvijas Bankas ekonomists
  • Svetlana Rusakova

    Latvijas Bankas ekonomiste

4/2005

Kopsavilkums
Jebkurā ekonomiskās attīstības cikla fāzē politikas veidotājiem un uzņēmumu vadītājiem jāpieņem lēmumi, kas nodrošinātu pilnvērtīgāku tautsaimniecības augšupejas izmantošanu vai mazinātu ar lejupslīdi saistītās negatīvās sekas. Jo agrāk tiek novērtētas tautsaimniecības attīstības tendences, jo efektīvāk lēmumi ietekmē ekonomiskos procesus mikroekonomikas un makroekonomikas līmenī. Kā liecina, piemēram, ES un citu pasaules valstu bagātā pieredze, ekonomiskās attīstības ciklu novērtēšanā un prognozēšanā bieži vien izmanto konjunktūras un patērētāju apsekojumu rezultātus. Šajā pētījumā novērtēta konjunktūras un patērētāju apsekojumu rādītāju izmantošanas lietderība tautsaimniecības attīstības īstermiņa prognozēšanai Latvijā.

Atslēgvārdi: konjunktūras un patērētāju apsekojumi, tautsaimniecības attīstība, īstermiņa prognozēšana

JEL klasifikācija: C22, C53, E32

APA: Meļihovs, A., Rusakova, S. (2021, 23. jan.). Konjunktūras un patērētāju apsekojumu rezultātu izmantošana Latvijas tautsaimniecības attīstības īstermiņa prognozēšanai. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/734
MLA: Meļihovs, Aleksejs. Rusakova, Svetlana. "Konjunktūras un patērētāju apsekojumu rezultātu izmantošana Latvijas tautsaimniecības attīstības īstermiņa prognozēšanai" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 23.01.2021. <https://www.makroekonomika.lv/node/734>.
Up