25.09.2014.

Kredītu šoku starptautiskā transmisija: globālā vektoru autoregresiju modeļa rezultāti

Kredītu šoku starptautiskā transmisija5/2014

Kopsavilkums: Šajā pētījumā aplūkota negatīvā kredītu piedāvājuma šoka, kas radās eiro zonā un ASV, starptautiskā transmisija. Izmantota vairāku valstu GVAR pieeja ar tirdzniecību un divpusēju banku mijiedarbību kā svariem, un, izmantojot zīmju ierobežojumu, identificēti pieci strukturālie šoki. Šajā pētījumā īpaša uzmanība pievērsta CESEE, t.i., reģionam, kuram ir spēcīgas finanšu saiknes ar eiro zonu. Galvenie secinājumi ir šādi. Pirmkārt, ASV šokiem ir būtiska loma, skaidrojot novirzes no izlaides un kopējās kreditēšanas izaugsmes tendences gan eiro zonā, gan ASV. Otrkārt, eiro zonā un ASV salīdzinājumā ar iekšzemes kopējā pieprasījuma šoka ietekmi uz ekonomisko lejupslīdi kredītu piedāvājuma šokam var būt ilgstošākas negatīvas sekas, tomēr kopējā pieprasījuma šoka starptautiskā transmisija ir spēcīgāka. Treškārt, eiro zonas šoku transmisija CESEE valstīs salīdzinājumā ar ASV šokiem noris straujāk un spēcīgāk. Ceturtkārt, CESEE valstu reakciju uz šokiem gan eiro zonā, gan ASV raksturo liela heterogenitāte.

Atslēgvārdi: kredīta šoks, globālā vektoru autoregresija, zīmju ierobežojumi

JEL kodi: C32, F44, E32, O54

APA: Fadejeva, L., Feldkircher, M., Reininger, T. (2023, 04. dec.). Kredītu šoku starptautiskā transmisija: globālā vektoru autoregresiju modeļa rezultāti. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/698
MLA: Fadejeva, Ludmila. Feldkircher, Martin. Reininger, Thomas. "Kredītu šoku starptautiskā transmisija: globālā vektoru autoregresiju modeļa rezultāti" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 04.12.2023. <https://www.makroekonomika.lv/node/698>.
Up