28.12.2012.

Lata reālā kursa līdzsvara stāvokļa novērtējums

Pētījums 4/2012

Kopsavilkums

Šā pētījuma mērķis ir novērtēt lata līdzsvara reālo efektīvo valūtas kursu, izmantojot dažādas metodoloģijas, t.sk. VKKG izstrādāto pieeju, kā arī NATREX un SVAR modeļus. SVF metodoloģija paredz izmantot trīs dažādas pieejas – makroekonomiskā līdzsvara, ārējās ilgtspējas un reducētu vienādojumu līdzsvara reālā valūtas kursa pieeju. Visu šajā pētījumā izmantoto pieeju rezultāti liecina, ka lata reālais kurss pēc paaugstināšanās ekonomiskās izaugsmes gados un tai sekojošās korekcijas atsauces perioda beigās, t.i., 2010. gada beigās, bija tuvu līdzsvara stāvoklim.

JEL kodi: F31, F32, O24

 

APA: Ajevskis, V., Rutkaste, U., Cērpa, R., Tkačevs, O. (2023, 04. dec.). Lata reālā kursa līdzsvara stāvokļa novērtējums. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/707
MLA: Ajevskis, Viktors. Rutkaste, Uldis. Cērpa, Ramune. Tkačevs, Oļegs. "Lata reālā kursa līdzsvara stāvokļa novērtējums" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 04.12.2023. <https://www.makroekonomika.lv/node/707>.

Komentāri ( 2 )

  • smaka
    28.12.2012 17:40

    Tiek gatavots neizdevīgs maiņas kurss pret EUR?

  • Uldis Rutkaste
    02.01.2013 09:01

    Uz EUR Latvija pāries pēc esošā piesaistes kursa, to nemainot, gluži tāpat kā tas notika Igaunijā. Pētījums, savukārt, ļauj secināt, ka daudzi analītiķi savulaik ekonomikas pārkaršanas laikā pārspīlēja Latvijas konkurētspējas problēmas. Lai gan reālais valūtas kurss novirzījās no līdzsvara, novirze nebija būtiska un jau šobrīd tā ir pilnībā novērsta.

Up