12.06.2005.

Latvijas darba tirgus elastības novērtējums

  • Aleksejs Meļihovs

    Aleksejs Meļihovs

    Latvijas Bankas ekonomists
  • Anna Zasova

    Latvijas Bankas ekonomiste

3/2005

Kopsavilkums
Pievienošanās ES un mērķtiecīgā, uz pilntiesīgu dalību EMS vērstā politika aktualizējusi Latvijas darba tirgus dziļas izpētes nepieciešamību. Elastīgs darba tirgus ir viens no galvenajiem instrumentiem, kas pieejami vienotās valūtas telpas valstij, lai izvairītos no asimetrisko šoku negatīvās ietekmes. Darba tirgus elastība noteiks to, cik efektīvi attīstīsies tautsaimniecība pēc Latvijas pievienošanās eiro zonai. Pētījumā analizēta Latvijas darba tirgus elastība, aplūkojot darba tirgus rādītāju dinamiku un vērtējot institucionālo vidi.

Atslēgvārdi: darba tirgus elastība, algu elastība, institucionālā vide

JEL klasifikācija: C22, E24, J20, J50, R23

APA: Meļihovs, A., Zasova, A. (2021, 23. jan.). Latvijas darba tirgus elastības novērtējums. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/735
MLA: Meļihovs, Aleksejs. Zasova, Anna. "Latvijas darba tirgus elastības novērtējums" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 23.01.2021. <https://www.makroekonomika.lv/node/735>.
Up