13.12.2011.

Maksājumu bilancē oktobrī neliels deficīts

Oktobrī maksājumu bilances tekošā konta negatīvais saldo bija 29.2 milj. latu. Tekošā konta pasliktināšanos, salīdzinājumā ar septembri ietekmēja gan tas, ka šajā periodā imports pieauga nedaudz straujāk nekā eksports, gan ārvalstu investoru gūtā peļņa, kas radīja negatīvo ienākumu konta saldo.

Preču ārējās tirdzniecības negatīvais saldo palielinājās līdz 121.4 milj. latu, ko ietekmēja investīciju preču iegāde. Pakalpojumu ārējās tirdzniecības pozitīvais saldo nedaudz pieauga (līdz 76.3 milj. latu), pakalpojumu importam salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi samazinoties straujāk nekā pakalpojumu eksportam (galvenokārt saruka saņemto finanšu pakalpojumu vērtība).

Kārtējo pārvedumu konta pozitīvais saldo saglabājās tuvs iepriekšējo periodu līmenim – 33.4 milj. latu, nedaudz palielinājās ieņēmumi no ES fondiem.

Finanšu konta pozitīvais saldo pieauga līdz 62.1 milj. latu, ārvalstu tiešajām investīcijām Latvijā palielinoties par 73.1 milj. latu. 

Lai gan pagaidām preču ārējā tirdzniecībā ārējās vides negatīvā ietekme vēl būtiski neizpaužas, tomēr ekonomiskās attīstības tendences galvenajās tirdzniecības partnervalstīs, kā arī šobrīd jau redzamās konfidences rādītāju negatīvās pārmaiņas 4. ceturksnī norāda uz to, ka tuvākajos periodos ārējās tirdzniecības darījumu aktivitāte samazināsies.

 


Latvijas maksājumu bilances dati

APA: Opmane, I. (2023, 28. nov.). Maksājumu bilancē oktobrī neliels deficīts. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/1222
MLA: Opmane, Ieva. "Maksājumu bilancē oktobrī neliels deficīts" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 28.11.2023. <https://www.makroekonomika.lv/node/1222>.

Līdzīgi raksti

Restricted HTML

Up