Oļegs Krasnopjorovs
Dr. oec. Oļegs Krasnopjorovs
Monetārās politikas pārvaldes Makroekonomikas analīzes daļas galvenais ekonomists


Oļegs Krasnopjorovs ieguvis ekonomikas doktora grādu ekonometrijas apakšnozarē, 2013. gadā aizstāvot promocijas darbu "Latvijas ekonomikas izaugsmi noteicošie faktori" Latvijas Universitātē. Pirms tam viņš Latvijas Universitātē ieguva ekonomikas maģistra grādu (matemātiskās ekonomikas apakšvirzienā) un bakalaura grādu (analītiskā ekonomika). Makroekonomikas analīzes un ekonometriskās modelēšanas prasmes Oļegs Krasnopjorovs papildinājis vairākos studiju kursos Austrijā, Šveicē un Lielbritānijā. 2013. gadā Latvijas Zinātnes padome piešķīra Oļegam Krasnopjorovam eksperta tiesības ekonomikas nozarē. 

Oļegs Krasnopjorovs sāka darbu Latvijas Bankā 2006. gadā, kļūstot par Latvijas Bankas rīkoto zinātniski-pētniecisko darbu konkursa laureātu. Vispirms iegūstot pieredzi fiskālās politikas jautājumu analīzē, kopš 2008. gada viņš specializējas darba tirgus jautājumos.

Vairāku zinātnisko un populārzinātnisko rakstu, kā arī blogu autors latviešu, angļu un krievu valodā. Lielu sabiedrības interesi izraisīja viņa publikācijas par Latvijas bezdarba cēloņiem un emigrācijas apjomu, atalgojuma atbilstību darba ražīguma līmenim, kā arī par Latvijas izglītības sistēmu un valdības izdevumu efektivitātes novērtējumu.

Oļegs Krasnopjorovs pasniedz Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes analītiskās/matemātiskās ekonomikas studiju programmā.

Oļegs Krasnopjorovs piedalās Latvijas makroekonomikas prognožu gatavošanā un veic pētījumus darba tirgus jomā.

Autora darbi: