25.04.2018.

Pētījums: Dabiskā procentu likme: ar ēnu procentu likmes modeli iegūtā informācija

Pētījums 2/2018

Pētījums: Dabiskā procentu likme: ar ēnu procentu likmes modeli iegūtā informācija
Foto: Latvijas Banka

Kopsavilkums: 
Šajā pētījumā sniegta procentu likmju dabiskā līmeņa novērtēšanas metode, pamatojoties uz procentu likmju modeļa ēnu procentu likmju termiņstruktūru un izmantojot informāciju, ko sniedz nominālā ienesīguma likmes dati. Lai varētu salīdzināt un veikt stabilitātes pārbaudi, dabiskais procentu likmju līmenis novērtēts, izmantojot trīs eiro zonas un divas ASV datu izlases. Veicot visu aplūkoto izlašu novērtējumu, redzams, ka eiro zonas dabiskā procentu likmju līmeņa tendence ir lejupvērsta. Tomēr kopš 2013. gada sākuma šī lejupvērstā tendence ir izlīdzinājusies. Salīdzinājumā ar rezultātiem, kas iegūti ar afīno modeli, dabisko procentu likmju novērtējums ar ēnu procentu likmes modeli ir zemāks. Ar 2013. gada sākumu ASV DPL novērtēto laikrindu dinamika gandrīz pilnībā atbilst Laubaha–Viljamsa (Laubach–Williams) laikrindām. Taču periodā pirms tam laikrindu atšķirības ir lielākas. Lai parādītu DPL lietojumu, šajā pētījumā izmantotas DPL laikrindas, kas novērtētas, izmantojot Teilora (J. B. Taylor) likuma līdzsvara pieeju. Rezultāti liecina, ka izlases perioda beigās 2017. gada jūlijā monetārās politikas procentu likmes, kas aprēķinātas, izmantojot Teilora likumu, atbilda ECB faktiskajām monetārās politikas likmēm.  

Atslēgvārdi: dabiskā procentu likme, procentu likmju termiņstruktūra, zemākā robeža, nelineārais Kalmana filtrs
 

JEL kodi: C24, C32, E43, E58, G12
 

APA: Ajevskis, V. (2023, 04. dec.). Pētījums: Dabiskā procentu likme: ar ēnu procentu likmes modeli iegūtā informācija . Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/4114
MLA: Ajevskis, Viktors. "Pētījums: Dabiskā procentu likme: ar ēnu procentu likmes modeli iegūtā informācija " www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 04.12.2023. <https://www.makroekonomika.lv/node/4114>.

Restricted HTML

Up