04.11.2013.

PVN likmju ietekme uz cenu veidošanos Latvijā: par ko liecina PCI mikrodati?

PVN likmju veidošanās 1_2013Pētījums 1/2013

Kopsavilkums
Izmantojot PCI mikrodatus, šajā pētījumā novērtēta neseno PVN likmju pārmaiņu ietekme uz inflācijas līmeni Latvijā. Rezultāti liecina, ka, ja nodoklis tiek paaugstināts, ietekme uz patēriņa cenām ir spēcīga, īpaši gadījumos, kad pieprasījums nav ierobežots; savukārt, ja nodoklis tiek samazināts, transmisija ir vājāka. Cenu pārmaiņu biežums ir vislielākais tieši PVN likmju maiņas brīdī, to gan daļēji kompensē cenu pārmaiņu mazāka vidējā amplitūda. PVN likmes pārmaiņu ietekmes līmenis ir ļoti heterogēns un vairāk ietekmē preču, īpaši pārtikas, bet mazāk – pakalpojumu cenas.

JEL kodi: C24, D40, E31, H20

APA: Fadejeva, L., Beņkovskis, K. (2023, 04. dec.). PVN likmju ietekme uz cenu veidošanos Latvijā: par ko liecina PCI mikrodati?. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/703
MLA: Fadejeva, Ludmila. Beņkovskis, Konstantīns. "PVN likmju ietekme uz cenu veidošanos Latvijā: par ko liecina PCI mikrodati?" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 04.12.2023. <https://www.makroekonomika.lv/node/703>.
Up