Gada pamatinflācija (SPCI, izslēdzot pārtikas un enerģijas cenas)

2018 III 1.9
2018 IV 1.8
2018 V 1.9
2018 VI 1.7
2018 VII 2.0
2018 VIII 1.7
2018 IX 2.2
2018 X 2.0
2018 XI 2.0
2018 XII 2.1
2019 I 2.3
2019 II 2.3
2019 III 1.8
Up