Gada pamatinflācija (SPCI, izslēdzot pārtikas un enerģijas cenas)

2019 XI 2.0
2019 XII 1.7
2020 I 1.8
2020 II 2.0
2020 III 2.0
2020 IV 1.0
2020 V 0.1
2020 VI -0.1
2020 VII 0.7
2020 VIII 0.7
2020 IX 0.7
2020 X 0.8
Up