Gada pamatinflācija (SPCI, izslēdzot pārtikas un enerģijas cenas)

2018 IX 2.2
2018 X 2.0
2018 XI 2.0
2018 XII 2.1
2019 I 2.3
2019 II 2.3
2019 III 1.8
2019 IV 2.3
2019 V 2.5
2019 VI 2.4
2019 VII 2.7
2019 VIII 2.4
2019 IX 2.0
Up