Gada pamatinflācija (SPCI, izslēdzot pārtikas un enerģijas cenas)

2019 IV 2.3
2019 V 2.5
2019 VI 2.4
2019 VII 2.7
2019 VIII 2.4
2019 IX 2.0
2019 X 2.2
2019 XI 2.0
2019 XII 1.7
2020 I 1.8
2020 II 2.0
2020 III 2.0
2020 IV 1.0
Up