Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (g/g; %)

2018 I 5.1
2018 II 7.7
2018 III 1.6
2018 IV 2.2
2018 V 3.2
2018 VI 2.1
2018 VII 1.1
2018 VIII 4.2
2018 IX 2.0
2018 X 4.1
2018 XI 3.7
2018 XII 5.1
2019 I 3.6
Up