Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (g/g; %)

2019 IX 3.1
2019 X 2.0
2019 XI -0.6
2019 XII -1.9
2020 I -3.6
2020 II -0.8
2020 III -3.6
2020 IV -8.9
2020 V -7.0
2020 VI -2.3
2020 VII 1.8
2020 VIII -1.5
2020 IX -0.6
Up