Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (g/g; %)

2019 IV 3.9
2019 V 2.1
2019 VI 0.7
2019 VII 1.1
2019 VIII 0.3
2019 IX 3.1
2019 X 2.0
2019 XI -0.6
2019 XII -1.9
2020 I -3.6
2020 II -0.8
2020 III -3.6
2020 IV -9.0
Up