Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro)

2019 III -287.5
2019 IV -290.9
2019 V -371.8
2019 VI -231.7
2019 VII -359.0
2019 VIII -190.3
2019 IX -268.7
2019 X -139.9
2019 XI -114.8
2019 XII -370.4
2020 I -93
2020 II -93.6
2020 III -220.2
Up