Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro)

2019 IX -268.7
2019 X -139.9
2019 XI -114.8
2019 XII -370.4
2020 I -93
2020 II -93.6
2020 III -220.2
2020 IV -64.7
2020 V -119.3
2020 VI -180.1
2020 VII -279.9
2020 VIII -157.8
2020 IX -152.7
Up