Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro)

2018 VI -301.5
2018 VII -381.8
2018 VIII -381.8
2018 IX -360.7
2018 X -344.4
2018 XI -137.4
2018 XII -266.7
2019 I -148.6
2019 II -160.7
2019 III -271.1
2019 IV -290.6
2019 V -361.7
2019 VI -225.8
Up