Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro)

2017 XII -242.4
2018 I -134.2
2018 II -168.6
2018 III -251.2
2018 IV -164.8
2018 V -235.3
2018 VI -282.3
2018 VII -399.2
2018 VIII -394.9
2018 IX -349.1
2018 X -342.1
2018 XI -132.4
2018 XII -258.9
Up