Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro)

2018 III -251.2
2018 IV -164.8
2018 V -235.3
2018 VI -282.3
2018 VII -399.2
2018 VIII -394.9
2018 IX -349.1
2018 X -342.1
2018 XI -132.4
2018 XII -258.9
2019 I -144.2
2019 II -140.5
2019 III -273.3
Up