Tekošā konta saldo (milj. eiro)

2018 Q2 35
2018 Q3 -444
2018 Q4 -76
2019 Q1 288
2019 Q2 -97
Up