Tekošā konta saldo (milj. eiro)

2017 Q4 261
2018 Q1 201
2018 Q2 35
2018 Q3 -444
2018 Q4 -76
Up