Tekošā konta saldo (milj. eiro)

2019 Q2 -97
2019 Q3 -296
2019 Q4 -28
2020 Q1 374
2020 Q2 261
Up