Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsmas, milj. eiro)

2018 Q1 105
2018 Q2 23
2018 Q3 237
2018 Q4 380
2019 Q1 132
Up