Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsmas, milj. eiro)

2017 Q4 -31
2018 Q1 105
2018 Q2 23
2018 Q3 237
2018 Q4 380
Up