Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsmas, milj. eiro)

2018 Q4 380
2019 Q1 132
2019 Q2 -62
2019 Q3 397
2019 Q4 198
Up