Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsmas, milj. eiro)

2019 Q2 -62
2019 Q3 397
2019 Q4 198
2020 Q1 148
2020 Q2 148
Up