Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkst.)

2018 IX 56.7
2018 X 56.7
2018 XI 57.5
2018 XII 59.6
2019 I 61.9
2019 II 62.5
2019 III 61.2
2019 IV 58.2
2019 V 56.1
2019 VI 55.8
2019 VII 55.4
2019 VIII 54.4
2019 IX 52.6
Up