Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (tekošajā mēnesī, milj. eiro)

2018 IV 12.0
2018 V 267.1
2018 VI -29.3
2018 VII 200.4
2018 VIII 45.8
2018 IX -32.6
2018 X -176.7
2018 XI -156.8
2018 XII -573.0
2019 I 173.6
2019 II 108.8
2019 III -81.8
2019 IV 72.4
Up