Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (tekošajā mēnesī, milj. eiro)

2018 IX -32.6
2018 X -176.7
2018 XI -156.8
2018 XII -573.0
2019 I 173.6
2019 II 108.8
2019 III -81.8
2019 IV 72.4
2019 V 241.4
2019 VI 164.8
2019 VII -82.1
2019 VIII -0.3
2019 IX -75.2
Up