Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (tekošajā mēnesī, milj. eiro)

2019 III -81.8
2019 IV 72.4
2019 V 241.4
2019 VI 164.8
2019 VII -82.1
2019 VIII -0.3
2019 IX -75.2
2019 X -77.6
2019 XI -139.2
2019 XII -422.4
2020 I 111.9
2020 II 103.7
2020 III -144.3
Up