Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (tekošajā mēnesī, milj. eiro)

2017 XII -338.3
2018 I 172.8
2018 II 127.1
2018 III -72.0
2018 IV 12.0
2018 V 267.1
2018 VI -29.3
2018 VII 200.4
2018 VIII 45.8
2018 IX -32.6
2018 X -176.7
2018 XI -156.8
2018 XII -573.0
Up