Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (tekošajā mēnesī, milj. eiro)

2019 IX -75.2
2019 X -77.6
2019 XI -139.2
2019 XII -422.4
2020 I 111.9
2020 II 103.7
2020 III -144.3
2020 IV -82.6
2020 V -70.0
2020 VI -190.1
2020 VII 137.6
2020 VIII -46.3
2020 IX -130.0
Up