Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma, milj. eiro)

2019 IX 521.6
2019 X 444.0
2019 XI 304.8
2019 XII -117.6
2020 I 111.9
2020 II 215.6
2020 III 71.3
2020 IV -11.3
2020 V 58.7
2020 VI -131.4
2020 VII 6.2
2020 VIII -40.2
2020 IX -170.1
Up