Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma, milj. eiro)

2019 III 200.7
2019 IV 273.0
2019 V 514.4
2019 VI 679.2
2019 VII 597.2
2019 VIII 596.8
2019 IX 521.6
2019 X 444.0
2019 XI 304.8
2019 XII -117.6
2020 I 111.9
2020 II 215.6
2020 III 71.3
Up