Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma, milj. eiro)

2017 XII -221.7
2018 I 172.8
2018 II 299.9
2018 III 227.9
2018 IV 239.9
2018 V 507.0
2018 VI 477.7
2018 VII 678.1
2018 VIII 723.9
2018 IX 691.3
2018 X 514.7
2018 XI 357.9
2018 XII -215.1
Up