Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma, milj. eiro)

2018 IX 691.3
2018 X 514.7
2018 XI 357.9
2018 XII -215.1
2019 I 173.6
2019 II 282.5
2019 III 200.7
2019 IV 273.0
2019 V 514.4
2019 VI 679.2
2019 VII 597.2
2019 VIII 596.8
2019 IX 521.6
Up