Valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumi (kopš gada sākuma, g/g; %)

2018 IX 10.3
2018 X 11.1
2018 XI 11.6
2018 XII 12.7
2019 I 13.5
2019 II 13.7
2019 III 9.1
2019 IV 6.9
2019 V 7.5
2019 VI 6.0
2019 VII 6.5
2019 VIII 5.7
2019 IX 5.7
Up