Valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumi (kopš gada sākuma, g/g; %)

2018 IV 8.8
2018 V 8.0
2018 VI 7.4
2018 VII 9.4
2018 VIII 10.2
2018 IX 10.3
2018 X 11.1
2018 XI 11.6
2018 XII 12.7
2019 I 13.5
2019 II 13.7
2019 III 9.1
2019 IV 6.9
Up