Valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumi (kopš gada sākuma, g/g; %)

2019 III 9.1
2019 IV 6.9
2019 V 7.5
2019 VI 6.0
2019 VII 6.5
2019 VIII 5.7
2019 IX 5.7
2019 X 5.1
2019 XI 4.0
2019 XII 3.9
2020 I 9.5
2020 II 4.6
2020 III 7.8
Up