Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP)

2018 VIII 34.3
2018 IX 35.6
2018 X 35.3
2018 XI 35.0
2018 XII 35.1
2019 I 33.0
2019 II 34.7
2019 III 34.9
2019 IV 33.4
2019 V 33.7
2019 VI 33.7
2019 VII 33.8
2019 VIII 34.1
Up