Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP)

2019 IX 34.8
2019 X 34.9
2019 XI 35.7
2019 XII 35.9
2020 I 32.1
2020 II 35.6
2020 III 35.9
2020 IV 42.5
2020 V 42.7
2020 VI 42.7
2020 VII 43.4
2020 VIII 43.5
2020 IX 44.2
Up