Uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme

2017 XII 2.52
2018 I 2.90
2018 II 3.42
2018 III 2.96
2018 IV 2.14
2018 V 2.99
2018 VI 2.66
2018 VII 2.71
2018 VIII 2.86
2018 IX 3.08
2018 X 2.93
2018 XI 3.00
2018 XII 2.38
Up