Uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme

2018 IX 3.08
2018 X 2.93
2018 XI 3.00
2018 XII 2.38
2019 I 2.42
2019 II 2.53
2019 III 2.79
2019 IV 3.27
2019 V 3.14
2019 VI 3.13
2019 VII 3.33
2019 VIII 2.84
2019 IX 2.74
Up