Uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme

2019 III 2.79
2019 IV 3.27
2019 V 3.14
2019 VI 3.13
2019 VII 3.33
2019 VIII 2.84
2019 IX 2.74
2019 X 3.45
2019 XI 3.60
2019 XII 3.29
2020 I 3.18
2020 II 2.92
2020 III 3.00
Up