Uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme

2019 IX 2.74
2019 X 3.45
2019 XI 3.60
2019 XII 3.29
2020 I 3.18
2020 II 2.92
2020 III 3.00
2020 IV 3.31
2020 V 3.42
2020 VI 2.76
2020 VII 2.78
2020 VIII 2.74
2020 IX 3.74
Up