Uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme

2018 IV 2.14
2018 V 2.99
2018 VI 2.66
2018 VII 2.71
2018 VIII 2.86
2018 IX 3.08
2018 X 2.93
2018 XI 3.00
2018 XII 2.38
2019 I 2.42
2019 II 2.53
2019 III 2.79
2019 IV 3.27
Up