Galvenie tautsaimniecības rādītāji

Cenas un izmaksas

Gada inflācija (%; PCI) 2018 IV 2.00 Kristofers Pone
12 mēnešu vidējā inflācija (%; PCI) 2018 IV 2.50
Mēneša inflācija (%; PCI) 2018 IV 0.20
Gada inflācija (%, SPCI) 2018 IV 2.10
Gada pamatinflācija (SPCI, izslēdzot pārtikas un enerģijas cenas) 2018 IV 1.80
12 mēnešu vidējā inflācija (%, SPCI) 2018 IV 2.50

Reālais sektors

Nominālais IKP (milj. eiro) 2017 Q4 7198.60 Daina Paula
Reālais IKP (g/g; %) 2017 Q4 4.70
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (g/g; %) 2018 III 1.50 Agnese Rutkovska
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (g/g; %) 2018 III 6.50 Daina Paula

Ārējais sektors

Eksports (milj. eiro) 2018 III 966.24
Eksports (g/g; %) 2018 III -6.10
Imports (milj. eiro) 2018 III 1220.00
Imports (g/g; %) 2018 III 0.20
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro) 2018 III -253.80
Tekošā konta saldo (milj. eiro) 2017 Q4 113.00 Linda Vecgaile
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%) 2017 Q4 1.60
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsmas, milj. eiro) 2017 Q4 -70.00

Darba tirgus

Reģistrētā bezdarba līmenis (%) 2018 IV 6.70
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkst.) 2018 IV 61.88
Darba meklētāju īpatsvars (%) 2018 Q1 8.20 Oļegs Krasnopjorovs
Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %) 2017 Q4 7.50 Oļegs Krasnopjorovs
Reālās darba algas (neto) pārmaiņas (g/g; %) 2017 Q4 3.90

Valsts finanses

Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (tekošajā mēnesī, milj. eiro) 2018 III -72.00
Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma, milj. eiro) 2018 III 227.90
Valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumi (kopš gada sākuma, g/g; %) 2018 III 5.00
Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro) 2018 III 9165.50
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) 2018 III 31.90
Nodokļu ieņēmumi (kopš gada sākuma; g/g; % ) 2018 III 8.40

Finanšu un monetārās norises

Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro) 2018 III 12379.00 Vilnis Purviņš
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %) 2018 III -2.90
Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro) 2018 III 11363.40
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %) 2018 III 3.70
Uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme 2018 III 2.96

Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.

Up