Nedēļa ekonomikāNedēļa ekonomikā

02.02.-08.02.2015.
 1. Sarucis rūpniecības produkcijas apjoms
  Lai gan 2014. gada decembrī rūpniecības produkcijas apjoms pārsniedza novembrī saražoto, tas atpalika no 2013. gada decembra rādītāja un samazinājās arī 2014. gadā kopumā (par 0.9%, t.sk. apstrādes rūpniecībā par 0.1%).
  lasīt vairāk. 
26.01.-01.02.2015.
 1. Iekšzemes kopprodukts turpina augt
  Lai gan nedaudz lēnāk kā iepriekšējā ceturksnī, Latvijas iekšzemes kopprodukts turpinājis kāpumu arī 2014. gada 4. ceturksnī - saskaņā ar CSP ātro novērtējumu tas salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni pieaudzis par 0.4% un salīdzinājumā ar 2013. gada 4. ceturksni – par 1.9%.
  lasīt vairāk.

 2. Būtiski palielinājies noguldījumu apjoms bankās
  2014. gada decembrī banku piesaistīto iekšzemes noguldījumu atlikums palielinājies par 4% un sasniedzis rekordlīmeni – 9.5 mljrd. eiro.
  lasīt vairāk.

 3. Mazumtirdzniecības apgrozījums pērn pieaudzis
  Lai gan 2014. gada decembrī mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem bijis mazāks nekā novembrī, 2014. gadā kopumā tas audzis par 3.6%, palielinoties arī salīdzinājumā ar 2013. gada decembri.
  lasīt vairāk. 
19.01.-25.01.2015.
 1. Eiropas Centrālā banka paziņo par jauniem monetārās stimulēšanas pasākumiem
  ECB paziņojusi par aktīvu iegādes programmas paplašināšanu, no šā gada marta līdz 2016. gada septembrim katru mēnesi iegādājoties obligācijas 60 mljrd. eiro apjomā.
  lasīt vairāk
   
 2. Decembrī samazinājušās ražotāju cenas
  2014. gada decembrī ražotāju cenas samazinājušās par 0.4%, savukārt 2014. gadā salīdzinājumā ar 2013. gadu vidējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā audzis par 0.4%.
12.01.-18.01.2015.
 1. Decembrī samazinājušās patēriņa cenas
  2014. gada decembrī patēriņa cenām samazinoties par 0.6%, pērnā gada vidējā inflācija veidojusi 0.6%, bet gada inflācija decembrī – 0.2%.
  lasīt vairāk.
   
 2. Atmaksāta EK aizdevuma lielākā daļa
  Latvija pārskaitījusi Eiropas Komisijai 1.2 mljrd. eiro, līdz ar to atmaksājot starptautiskā aizņēmuma programmas ietvaros saņemtā aizdevuma lielāko daļu.
05.01.-11.01.2015.
 1. Krities rūpniecības produkcijas apjoms
  2014. gada novembrī rūpniecības produkcijas apjoms samazinājies gan salīdzinājumā ar oktobri (par 1.7%), gan salīdzinājumā ar iepriekšējā gada novembri (par 0.9%). Tai skaitā vēl nedaudz straujāks bijis kritums apstrādes rūpniecībā.
  lasīt vairāk.
   
 2. Mazinājies ārējās tirdzniecības apgrozījums
  Novembrī salīdzinājumā ar oktobri mazinājusies gan preču eksporta, gan importa vērtība, tai atgriežoties 2013. gada novembra līmenī.
  lasīt vairāk. 
   
 3. Audzis mazumtirdzniecības apgrozījums 
  Novembrī mazumtirdzniecības uzņēmumu kopējais apgrozījums salīdzinājumā ar oktobri pieaudzis par 1.3% un salīdzinājumā ar 2013. gada novembrī – par 4.7%.
   
 4. Palielinājies bezdarba līmenis
  Bezdarba līmenis Latvijā decembrī palielinājies par 0.2 procentu punktiem, gada beigās sasniedzot 8.5% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita.
22.12.-04.01.2015.
 1. Lietuvā ieviests eiro
  Ar 2015. gada 1. janvāri Lietuva kļuvusi par eiro zonas 19. dalībvalsti.
  lasīt vairāk
   
 2. Paaugstina Latvijas kredītreitingu
  Japānas reitingu aģentūra R&I paaugstinājusi Latvijas kredītreitingu par vienu pakāpi no BBB uz BBB+, nosakot stabilu nākotnes prognozes vērtējumu.
   
 3. Audzis banku piesaistīto noguldījumu atlikums 
  Novembrī banku piesaistīto noguldījumu atlikums audzis par 1.4%, kas ir straujākais mēneša kāpums 2014. gada pirmo 11 mēnešu laikā.
  lasīt vairāk. 
15.12.-21.12.2014.
 1. Pieņemts nākamā gada budžets
  Saeima galīgajā lasījumā atbalstījusi 2015. gada valsts budžetu, paredzot tajā deficītu 1% apmērā no IKP.
   
 2. Ražotāju cenas novembrī samazinās 
  Ražotāju cenām novembrī samazinoties par 0.1%, gada skatījumā vidējais ražotāju cenu līmenis Latvijā saglabājies nemainīgs.
08.12.-14.12.2014.
 1. Strauji audzis Latvijas eksports
  Oktobrī rekordaugstu līmeni sasniedzot Latvijas eksportam un nedaudz samazinoties importam, būtiski uzlabojusies ārējās tirdzniecības bilance.
  lasīt vairāk
   
 2. Inflācija saglabājas zema 
  Patēriņa cenām novembrī samazinoties par 0.3%, gada inflācijas līmenis Latvijā veidojis 0.9% un pēdējo 12 mēnešu vidējā inflācija - 0.6%.
  lasīt vairāk
   
 3. Nedaudz audzis bezdarba līmenis
  Novembrī, bezdarbnieku skaitam sezonāli palielinoties, reģistrētais bezdarbs Latvijā pieaudzis par 0.1 procentu punktu līdz 8.3% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita.
   
 4. Sagatavots nākamā gada budžets
  Valdība apstiprinājusi un Saeima pirmajā lasījumā atbalstījusi  2015. gada valsts budžeta likumprojektu (tajā plānots deficīts 1% apmērā no IKP), kā arī vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015.-2017. gadam.
01.12.-07.12.2014.
 1. Stabili pieaug darba samaksa
  Šā gada 3. ceturksnī mēneša vidējā bruto darba samaksa Latvijā salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni pieaugusi par 7.4%, sasniedzot 775 eiro, bet vidējā neto darba samaksa – par 8.7%, saniedzot 566 eiro.
  lasīt vairāk
   
 2. Maksājumu bilances tekošajā kontā saglabājas mērens deficīts 
  Latvijas maksājumu bilances tekošā konta deficīts 
  3. ceturksnī palielinājies līdz 250 milj. eiro jeb 4.0% no IKP. Vienlaikus samazinājies finanšu konta deficīts, toties sarucis kapitāla konta pozitīvais saldo.
  lasīt vairāk
   
 3. Nedaudz augusi rūpniecības produkcijas izlaide
  Rūpniecības produkcijas izlaide oktobrī salīdzinājumā ar septembri palielinājusies par 0.6% un salīdzinājumā ar iepriekšējā gada oktobri – par 1.6%.
  lasīt vairāk
24.11.-30.11.2014.
 1. Turpinājies mērens iekšzemes kopprodukta pieaugums
  Šā gada 3. ceturksnī Latvijas IKP salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni pieaudzis par 2.4% un salīdzinājumā ar šā gada 2. ceturksni – par 0.5%.
  lasīt vairāk
   
 2. Aug mazumtirdzniecības apgrozījums
  Mazumtirdzniecības apgrozījums šā gada oktobrī salīdzinājumā ar septembri pieaudzis par 1.5% un salīdzinājumā ar 2013. gada oktobri – par 4.7%.
   
 3. Ražotāju cenas sarūk
  Ražotāju cenās Latvijas rūpniecībā oktobrī salīdzinājumā ar septembri samazinājušās par 0.5% un salīdzinājumā ar iepriekšējā gada oktobri – par 0.1%.
   
 4. Naudas piedāvājums saglabājies stabils
  Oktobrī vien nedaudz samazinājies banku izsniegto kredītu un pieaudzis piesaistīto noguldījumu atlikums, kopējam naudas piedāvājumam gandrīz nemainoties.
  lasīt vairāk