21.06.2022.

Atskaņas no Latvijas Bankas studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursa

  • Andrejs Semjonovs
    Latvijas Bankas ekonomists, Finanšu stabilitātes un makrouzraudzības politikas pārvalde
Ilustratīvs attēls konkursa laureāti
Foto: Latvijas Banka

17. jūnijā jau divdesmito gadu apbalvojām Latvijas Bankas studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursa laureātus. Prieks gan par konkursa apaļo jubileju, gan arī par studentu interesi un iesniegto darbu pamatīgumu un to tēmu aktualitāti – šogad konkursā piedalījās 20 autoru ar 15 darbiem par Latvijas un eiro zonas tautsaimniecības aktuālām tēmām. Konkursā bija pārstāvētas sešas Latvijas augstskolas un viena Lietuvas augstskola.

Katrs no autoriem pelnījis uzslavu par laba, apjomīga darba paveikšanu un iniciatīvu piedalīties konkursā. Tomēr laureātu vidū šogad bija septiņu darbu autori. Pašos labākajos darbos rūpīgi un ar radošu pieeju izpētīti aktuāli jautājumi. 

🎓Tas, pirmkārt, nozīmē, ka autoriem izdevies precīzi identificēt sevi interesējošu un tautsaimniecībā aktuālu pētāmo jautājumu. Gan zinātniskajā literatūrā vēl neaplūkotu, gan aizvien aktuālu, gan arī fokusētu – tādu, kuru var pētīt pamatīgi, dziļi un kvalitatīvi. Un tāpat kā citus konkursa gadus svarīga ir tieši darba kvalitāte, nevis tā apjoms. Vērts pieminēt, ka spēļu teorijas pamatlicēja, Nobela prēmijas ekonomikā laureāta, Džona Neša (John Nash) plaši citētā doktora disertācija bija vien 26 lappuses gara.

🎓Otrkārt, autoriem izdevies atrast atbilstošu veidu, kā izmērīt šķietami teju neizmērāmo. Piemēram, apbalvoto darbu vidū ir pētījums, kurā novērtēts, cik lielā mērā uzņēmumi maldina sabiedrību par to darbības un produktu ietekmi uz apkārtējo vidi un cik lielā mērā investori šādu rīcību spēj identificēt un attiecīgi rīkoties. Nepieciešamas zināšanas gan par atbilstošiem datiem, gan arī izdoma, izvēloties atbilstošu kvantitatīvo metodi, lai šos jautājumus spētu izpētīt.

🎓Treškārt, autori skaidri un kodolīgi snieguši pētījuma rezultātus un no tiem izrietošās svarīgās mācības. Piemēram, balvu ieguvis pētījums, kurā identificēta augstākas finanšu pratības pozitīvā ietekme uz mājsaimniecību lēmumu savus uzkrājumus ieguldīt, nevis vienkārši "turēt zeķē". Cenu kāpumam šogad paātrinoties, daudzi no mums aizdomājušies, kā labāk pārvaldīt savus finanšu līdzekļus. Darbs vēlreiz uzsver, cik svarīga šādos apstākļos ir finanšu pratība.

Paldies darbu autoriem un darbu vadītājiem par to, ka arī konkursa apaļajā jubilejā bija iespēja lasīt interesantus darbus un saistošas idejas! Un paldies arī par interesantām diskusijām apbalvošanas ceremonijas laikā – piemēram, par to, kāpēc svarīgi, lai uzņēmumi neizvairītos no nodokļiem, un par to, cik svarīgi ir kāpināt finanšu pratību Baltijas valstīs. 
Uz atkalredzēšanos

APA: Semjonovs, A. (2023, 01. jun.). Atskaņas no Latvijas Bankas studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursa. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/5620
MLA: Semjonovs, Andrejs. "Atskaņas no Latvijas Bankas studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursa" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 01.06.2023. <https://www.makroekonomika.lv/node/5620>.
Vai izmanto sociālā profila pasi:

Restricted HTML

Up