11.02.2022.

Eiro zonas banku veiktās kreditēšanas apsekojums

Eiro zonas banku veiktās kreditēšanas apsekojums
Foto: Shutterstock

Latvijai ar 2014. gada 1. janvāri iekļaujoties Ekonomikas un monetārajā savienībā, Latvijas Banka veic banku kreditēšanas apsekojumu sadarbībā ar Eiropas Centrālo banku (ECB). ECB veic eiro zonas banku kreditēšanas apsekojumu kopš 2003. gada četras reizes gadā (janvārī, aprīlī, jūlijā un oktobrī).

Apsekojuma galvenais mērķis ir veicināt Eirosistēmas izpratni par kreditēšanas nozīmi monetārās politikas transmisijas mehānismā, tādējādi paplašinot informāciju, uz kuru balstās monetārās politikas analīze un novērtējums. Banku – respondentu izlase katrā valstī izveidota tā, lai labi reprezentētu banku sektoru attiecīgajā valstī.

Apsekojumā tiek novērtēti banku aizdevumu apstiprināšanā izmantotie kreditēšanas standarti un aizdevumu nosacījumi un noteikumi, kā arī kredītu pieprasījumu ietekmējošie faktori. Anketā ir 18 jautājumu, kas aptver aizdevumus uzņēmumiem un mājsaimniecībām. Atsevišķos gadījumos var tikt uzdoti arī specifiski jautājumi par konkrētām tēmām.

Apsekojuma atbildes atspoguļo banku vadošo kreditēšanas speciālistu vērtējumu. Latvijā saņemto atbilžu apkopotie rezultāti norāda rādītāju pārmaiņu virzienu. Pārmaiņu indikators ir neto kredītiestāžu skaita īpatsvars, t.i., starpība starp to kredītiestāžu, kuras paziņoja par kāda rādītāja pārmaiņu vienā virzienā, un to kredītiestāžu, kuras ziņoja par šā rādītāja pārmaiņu pretējā virzienā, skaita īpatsvaru. Aprēķinot šo rādītāju, netiek ņemts vērā katras kredītiestādes kredītportfeļa īpatsvars.

Piemēram, apkopotas 10 kredītiestāžu atbildes. Divos gadījumos kreditēšanas standarti kļuvuši ievērojami stingrāki, trijos gadījumos – nedaudz stingrāki, vienā gadījumā pamatā nav mainījušies, trijos gadījumos tie nedaudz atviegloti un vienā gadījumā – ievērojami atviegloti. Tādējādi neto to kredītiestāžu skaita īpatsvars, kuras paziņoja par stingrāku kreditēšanas standartu piemērošanu, ir (2 + 3 – 3 – 1): 10 x 100 = 10%. Prognoze ir neto kredītiestāžu skaita īpatsvars, kas iegūts no aptaujā saņemtajām atbildēm uz jautājumu par kredītiestāžu vērtējumu kārtējam pusgadam.

Informācija par eiro zonas banku veiktās kreditēšanas apsekojumu (angļu valodā) atrodama ECB interneta vietnē.

APA: (2024, 25. may.). Eiro zonas banku veiktās kreditēšanas apsekojums. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/672
MLA: "Eiro zonas banku veiktās kreditēšanas apsekojums" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 25.05.2024. <https://www.makroekonomika.lv/node/672>.

Izdevumi

Ielādēt vēl
Up