04.03.2021.

Piekļūstamība

Piekļūstamības paziņojums

Latvijas Banka saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvietni - www.makroekonomika.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Tīmekļvietne www.makroekonomika.lv daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Daļai ne-dekoratīvo elementu (tai skaitā, informatīvu attēlu, video) nav nodrošināts alternatīvais teksts vai cits satura pieejamības veids;
  • Daļu ievades lauku un interaktīvo elementu nav iespējams saprotami interpretēt ar atbalsta tehnoloģiju palīdzību;
  • Nav nodrošināti alternatīvi piekļuves mehānismi dažādiem uztveres veidiem (audio, video vai tekstuāls), tai skaitā, izmantojot palīgtehnoloģijas;
  • Virsrakstu elementu izmantošana neatbilstoši elementa funkcionalitātei;
  • Alternatīvu piekļuves tehniku (piemēram, tabulēšanas taustiņš) izmantošanas laikā nav vizuāli redzams fokuss;
  • Identificēti “tastatūras slazdi”.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 28.12.2020. Izvērtēšanu veica SIA Data Experts .

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības izvērtēšanas protokola veidlapa (MS word)

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar Latvijas Banku rakstot:

redaktors@makroekonomika.lv vai zvanot: tālr. +37167022300

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: redaktors@makroekonomika.lv

Tālrunis: +37167022292

Adrese: K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīga ir Komunikācijas pārvalde.

E-pasts: presesdienests@bank.lv  

Tālrunis: +37167022384

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 30.12.2020.

Šo paziņojumu apstiprināja Kristaps Otersons, Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs

APA: (2021, 23. sep.). Piekļūstamība. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/5150
MLA: "Piekļūstamība" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 23.09.2021. <https://www.makroekonomika.lv/node/5150>.
Up