21.02.2024.

Dekarbonizācijas ietekme uz fiziskā kapitāla aktīvu izmantošanu Latvijā

Diskusijas materiāls 1/2024

  • Zeynep Kantur
Ilustratīvs attēls pētījuma vāks
Foto: Latvijas Banka

Par neizmantojamiem aktīviem tiek uzskatīti tie saimnieciskajā darbībā izmantotie aktīvi, kas zaudē spēju pilnvērtīgi radīt pievienoto vērtību klimata mērķu sasniegšanai nepieciešamās ražošanas procesu dekarbonizācijas dēļ.

Izmešu apjoma samazināšana var atspoguļoties fiziskā kapitāla pilnīgā vai daļējā dīkstāvē, kas var mazināt ekonomisko aktivitāti ne tikai nozarē, kurā fiziskais kapitāls tiek izmantots, bet arī citās ar tirdzniecības saitēm saistītajās tautsaimniecības nozarēs.

Šajā pētījumā aplūkota Latvijas tautsaimniecības nozaru pakļautība neizmantojama fiziskā kapitāla riskam, kas izriet no tautsaimniecības dekarbonizācijas.

Izmantojot ielaides un izlaides tabulas, kā arī uzkrātā kapitāla datus, kvantitatīvi noteikta neizmantojamo aktīvu ietekme un secināts, ka ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarei ir visaugstākie ārējo aktīvu neizmantojamības multiplikatori.

Savukārt aktīvi sauszemes transporta un cauruļvadu transporta (H49), elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas (D35) un lauksaimniecības (A01) nozarēs Latvijā ir vismazāk aizsargāti pret ietekmi, ko rada fosilā kurināmā izmantošanas sarukums globālā līmenī.

APA: Kantur, Z. (2024, 19. jul.). Dekarbonizācijas ietekme uz fiziskā kapitāla aktīvu izmantošanu Latvijā. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/6307
MLA: Kantur, Zeynep. "Dekarbonizācijas ietekme uz fiziskā kapitāla aktīvu izmantošanu Latvijā" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 19.07.2024. <https://www.makroekonomika.lv/node/6307>.
Up