04.01.2017.

Par vietni

Par Makroekonomika.lv

Makroekonomika.lv ir Latvijas Bankas uzturēta ekonomiskās analīzes vietne ekonomikas interesentiem un lietpratējiem – pētniekiem, pasniedzējiem, studentiem, valsts iestāžu speciālistiem, banku analītiķiem, uzņēmumu vadītājiem un citiem ekonomisko procesu vērotājiem.

Lai Latvijas Banka varētu pieņemt lēmumus naudas politikā un lai tautsaimniecības dalībniekiem - Saeimai, valdībai, uzņēmumiem u.c. - būtu iespēja plānot savu darbību, Latvijas Banka veic plašu makroekonomisko analīzi. Šo darbu veic profesionāli Latvijas Bankas ekonomisti, un šī interneta vietne apkopo viņu veikumu un izceļ svarīgāko un aktuālāko, tai skaitā Latvijas Bankas IKP un inflācijas prognozes.

Tātad vietnē Makroekonomika.lv vienuviet atradīsiet nozīmīgākos makroekonomiskos datus, to analīzi un pētījumus, kā arī Latvijas Bankas ekonomistu viedokli par norisēm Latvijas un pasaules tautsaimniecībās. Šie analītiskie materiāli var kalpot arī kā labs palīgs tiem, kas mācās ekonomiku vai dziļāk interesējas par ekonomikas likumsakarībām, valsts un globālo attīstību.

Īss ieskats sadaļu saturā

 • Analītika – ekonomikas analīze rakstos, prezentācijās un aktuālo datu komentāros
 • Prognozes - Latvijas Bankas IKP un inflācijas prognozes
 • Blogu sadaļā bankas ekonomisti dalās savos vērojumos par makroekonomiskajām norisēm un labprāt iesaistās plašākā domu apmaiņā.
 • Tautsaimniecības rādītāji – aktuālākie IKP, inflācijas, bezdarba un citi dati
 • Publikācijas par makroekonomika tēmām, no kurām nozīmīgākā ir "Makroekonomisko prognožu pārskats" (iepriekš – "Makroekonomisko norišu pārskats")
 • Pētniecība – Latvijas Bankas veiktie pētījumi un diskusiju materiāli
 • Pasākumi – Latvijas Bankas rīkotās ikgadējās konferences un Ekspertu sarunas
 • Studentiem – informācija par Studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursu un vieslekcijām Latvijas augstskolās.

Normatīvie akti

Piekļūšanu Makroekonomika.lv un tās lietošanu nosaka attiecīgie Latvijas Republikas normatīvie akti.

Autortiesības

Vietnē izmantotā grafiskā zīme ir reģistrēta preču zīme un ir Latvijas Bankas īpašums. Latvijas Bankai ir autortiesības uz visiem materiāliem, kas atrodas vietnē, ja vien nav īpašas norādes. Ja vietnē esošo informāciju vai kādu tās daļu pavairo poligrāfiski vai elektroniski, obligāta atsauce uz Makroekonomika.lv un nepieciešama iepriekšēja Latvijas Bankas atļauja.

Jūs drīkstat šos materiālus pārlūkot, veidot piesaisti Latvijas Bankas interneta sākumlapai, kā arī izdrukāt interneta lapā esošo informāciju privātai lietošanai bez nolūka gūt materiālu labumu.

Latvijas Bankas atbildība un informācijas aktualizācija

Visa informācija, kas atrodas šajā interneta vietnē, nerada un neuzliek Latvijas Bankai nekādus pienākumus. Latvijas Banka neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, kas varētu rasties, ja lietotājs pilnībā vai daļēji paļaujas uz šajā vietnē ievietoto informāciju. Lietotājs pats novērtē šajā vietnē esošās informācijas precizitāti, pabeigtību vai noderību.

Šajā interneta vietnē esošā informācija tiek pastāvīgi aktualizēta un papildināta. Latvijas Bankai ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma dzēst vai mainīt visu interneta vietnē esošo informāciju vai arī tās daļu. Latvijas Bankai nav pienākums savlaicīgi ievietot informāciju šajā interneta vietnē un Latvijas Banka neuzņemas atbildību gadījumā, ja tas nav izdarīts vai nav izdarīts savlaicīgi. Interneta vietnē iespējamas tehniskas neprecizitātes vai kļūdas.

Latvijas Banka neatbild par citu institūciju vai personu interneta vietņu saturu, kuras piesaistītas Makroekonomika.lv. Ar šo vietņu apmeklējumu saistīto risku uzņemas lietotājs.

Komentāru sniegšana pie rakstiem

Nolūkā veidot lietišķu un konstruktīvu diskusiju par makroekonomikas jautājumiem, aicinām ievērot šādus komentēšanas principus:

1) lai sniegtu komentāru pie raksta, aicinām izmantot sociālo tīklu pases;

2) vietnes ierakstu var komentēt arī anonīmi, bet pirms tā publicēšanas to caurskata un apstiprina vietnes redaktors;

3) nepublicējam vai dzēšam atsauksmes, kas:

 • nav saistītas ar publicētajā materiālā aplūkotajiem jautājumiem,
 • aizskar cilvēka godu un cieņu,
 • satur rasu un nāciju naidu veicinošus elementus,
 • satur rupjības,
 • neievēro morāles un pieklājības normas;
 • kuru autori slēpjas aiz cita cilvēka vārda.

Vietnē www.makroekonomika.lv publicētais saturs atspoguļo tās autoru viedokli, kas ne vienmēr var sakrist ar Latvijas Bankas nostāju.

APA: (2024, 22. jul.). Par vietni. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/786
MLA: "Par vietni" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 22.07.2024. <https://www.makroekonomika.lv/node/786>.
Up