03.09.2019.

Vieslekciju tēmas

2019./2020. mācību gadā Latvijas Bankas ekonomikas eksperti Latvijas augstskolu ekonomikas un finanšu programmu studentiem studentiem piedāvā noklausīties lekcijas par šādām tēmām.

Kā uzrakstīt izcilu diplomdarbu un uzvarēt Latvijas Bankas konkursā?

Oļegs Krasnopjorovs, Monetārās politikas pārvaldes Makroekonomikas analīzes daļas galvenais ekonomists

Diplomdarba rakstīšana un aizstāvēšana ir nevis formalitāte "ķeksīša pēc", bet izaicinājumu pilns piedzīvojums, kas var radikāli mainīt studenta turpmāko profesionālo dzīvi. Šajā prezentācijā uzzināsiet par tādiem veiksmīga diplomdarba izstrādāšanas noteikumiem, par kuriem augstskolu metodoloģiskie norādījumi parasti klusē. Kam prasīt padomu par diplomdarba tēmu? Vai ir pamats baumām, ka diplomu var "uzcept" viena mēneša laikā? Kā padarīt diplomdarba pirmo lappusi par izcilu vizītkarti? Kāpēc nevar balstīt diplomdarba teorētisko daļu uz mācību grāmatām, likumdošanas apskatu un avīžu publikācijām? Un kāpēc "procentu analīze" vai korelācijas koeficienta aprēķins vairs nav uzskatāmi par pētījumu mūsdienu izpratnē?

 

Aktuālās norises LV tautsaimniecībā

Agnese Rutkovska, Monetārās politikas pārvaldes Makroekonomikas analīzes daļas galvenā ekonomiste

Kārlis Vilerts, Monetārās politikas pārvaldes padomnieks

Lekcija par aktuālajām norisēm tautsaimniecībā papildina un aktualizē pagājušās sezonas lekciju "Latvijas tautsaimniecība – pārkaršanas riski". Darba ražīguma un algu izaugsmes atšķirības joprojām raisa daudz jautājumu par līdzsvarotu attīstību, tomēr atbildes nav viennozīmīgas. Turklāt tautsaimniecībā noris nozīmīgas strukturālas pārmaiņas – sašaurinās nerezidentu klientus apkalpojošais finanšu sektora segments, ļoti strauji aug būvniecība, laba izaugsme vērojama IKT nozarei un tūrismam. Tomēr arvien saasinās piedāvājuma puses kapacitātes jautājumi – aug jaudu noslodze, vērojams darbinieku trūkums. Lekcijā analizēsim šīs un citas pārmaiņas Latvijas tautsaimniecībā un vērtēsim galvenos izaugsmi noteicošos faktorus.

 

Pārmaiņu vēji Eiropā – ES ekonomikas izaicinājumi un reformas globalizācijas un protekcionisma izaicinājumu laikā

Inese Allika, Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes Starptautisko attiecību un protokola daļas galvenā ekonomiste

Lekcijā tiek analizētas svarīgākās norises Eiropas Savienībā (ES), īpašu uzmanību pievēršot tās ekonomikas galvenajiem izaicinājumiem, kā arī ES/eiro zonas rīcībā esošajiem ekonomikas pārvaldības, fiskālās disciplīnas, banku savienības un krīžu risināšanas instrumentiem.

Runājot par nākotnes attīstības perspektīvām, tiek apskatītas eiro zonas reformu idejas, jaunās prioritātes ES budžetam pēc 2020. gada un analizēta iespējamā breksita ietekme un nākotnes ekonomiskās sadarbības modelis starp ES un Apvienoto Karalisti.

 

Globālās ekonomikas tendences

Juris Kravalis, Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes vadītājs

Andris Strazds, Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes padomnieks

Lekcijā tiek analizētas norises pasaules tautsaimniecībā un starptautiskajā tirdzniecībā, tiek sniegtas attīstības prognozes un minēti galvenie izaicinājumi un riski. Prezentācija sniedz visaptverošu priekšstatu par svarīgākajām ekonomikas un politikas norisēm trīs galvenajos pasaules ekonomiskajos centros – Eiropā, ASV un Ķīnā, kā arī ieteikumus, ko darīt Latvijas politikas veidotājiem.

 

Eiro zonas ekonomika un monetārā politika

Krista Kalnbērziņa, Monetārās politikas pārvaldes Finanšu tirgus analīzes daļas galvenā ekonomiste

Anete Kravinska, Monetārās politikas pārvaldes Finanšu tirgus analīzes daļas vecākā ekonomiste

Lekcijā būs iespēja iepazīties ar eiro zonas ekonomikas aktualitātēm un Eiropas Centrālās bankas realizēto monetāro politiku. Prezentācija sniedz visaptverošu ieskatu par eiro zonas monetārās politikas galveno mērķi – cenu stabilitāti, monetārās politikas transmisijas mehānismu un ietekmi uz makroekonomiskajiem rādītājiem, kā arī atklāj monetārās politikas praktiskās īstenošanas principus, galvenos instrumentus un īstenošanas pieredzi Latvijā.

 

Maksājumu bilance: ko tā rāda?

Aigars Kalniņš,  Statistikas pārvaldes Statistikas sagatavošanas daļas galvenais finanšu statistiķis

Lekcijā tiek skaidrota maksājumu bilances uzbūve un sastāvdaļas, maksājumu bilances sagatavošanā izmantotie galvenie datu avoti Latvijā, maksājumu bilancē atrodamie rādītāji, maksājumu bilances sasaiste ar starptautisko investīciju bilanci.

 

Lai pieteiktos lekcijai, augstskolas pārstāvi aicinām iepazīties ar noteikumiem un aizpildīt pieteikšanās anketu.

 

APA: (2019, 12. dec.). Vieslekciju tēmas. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/1693
MLA: "Vieslekciju tēmas" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 12.12.2019. <https://www.makroekonomika.lv/node/1693>.
Up