09.03.2023.

Operatīvās modeļu aplēses

Operatīvās modeļu aplēses (OMA) ir Latvijas inflācijas un iekšzemes kopprodukta (IKP) novērtējumi, kas iegūti, izmantojot Latvijas Bankas statistiskos modeļus. Tie novērtē esošā mēneša inflāciju un esošā ceturkšņa IKP. OMA atspoguļo tikai modeļu statistisko novērtējumu un neietver Latvijas Bankas redzējumu. OMA nav Latvijas Bankas oficiālās prognozes, un ir paredzētas tikai, lai sniegtu ieskatu galveno makroekonomisko rādītāju aktuālajās tendencēs.

 

Inflācija - gada pieauguma temps, %, sezonāli neizlīdzināti dati

 

Inflācija ir saskaņotā patēriņa cenu indeksa (SPCI) gada pieauguma temps. Eurostat savā mājaslapā publicē SPCI ātro novērtējumu pārskata perioda beigās. Savukārt, Centrālā statistikas pārvalde (CSP) savā mājaslapā publicē SPCI faktiskos datus jeb pilno relīzi 8-10. darba dienā pēc pārskata perioda beigām. Inflācijas aplēses jeb OMA ir iegūtas, izmantojot Latvijas Bankas STIP modeli. Modelis izmanto statistiskās korelācijas starp SPCI un tas galvenajiem noteicošiem faktoriem kā darba alga, globālās pārtikas un naftas cenas. STIP modeļa apraksts ir atrodams Latvijas Bankas pētījumā 1/2020.

Iekšzemes kopprodukts - ceturkšņa pieauguma temps, %, sezonāli izlīdzināti dati

Centrālā statistikas pārvalde savā mājaslapā publicē IKP ātro novērtējumu 30 dienas pēc pārskata perioda beigām un faktiskos datus jeb pilno relīzi 60 dienas pēc pārskata perioda beigām. IKP aplēses jeb OMA ir iegūtas, izmantojot Latvijas Bankas dinamisko faktoru modeli. Modelis izmanto faktoru analīzes statistiskās korelācijas starp IKP, rūpniecisko ražošanu, mazumtirdzniecību, eksportu, ekonomiskā noskaņojuma indeksu un pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumiem.

APA: (2024, 18. jun.). Operatīvās modeļu aplēses. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/5867
MLA: "Operatīvās modeļu aplēses" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 18.06.2024. <https://www.makroekonomika.lv/node/5867>.
Up