VIEDOKLIS

Daina Paula

Latvijas Bankas ekonomiste
Būvniecības attīstība vēsturiskā skatījumā varētu šķist biedējoša (vairāk nekā 30% kāpums gada laikā), tomēr patlaban tautsaimniecības attīstība kopumā ir daudz līdzsvarotāka nekā pirms vairāk nekā 10 gadiem, kad šī nozare attīstījās līdzīgā tempā.

Oļegs Krasnopjorovs

Latvijas Bankas ekonomists
Jūlijā gada inflācija (2.6%) bija nedaudz mazāka nekā iepriekšējā mēnesī. Jūlijā netipiski daudz saruka svaigu dārzeņu cenas.

Kristofers Pone

Latvijas Bankas ekonomists
Tekošais konts veidoja 35.4 milj. eiro pārpalikumu jeb 0.5% no iekšzemes kopprodukta 2018. gada 2. ceturksnī.

Ieva Opmane

Latvijas Bankas ekonomiste
Latvijā darba devēja un darba ņēmēja gaidas nesakrīt. Katrs caur savām rozā vai ne-rozā brillēm skatās un vērtē, kāds ir vēlamais darba atalgojums un darba apstākļi.

Daina Pelēce

Latvijas Bankas ekonomiste
Latvijas preču eksporta daļa pasaules importā šā gada pirmajā pusē turpināja uzrādīt kāpumu. Lai gan Latvijas eksporta tirgus daļas dažos tradicionālajos partnervalstu tirgos ir sarukušas, šo tirgus daļu kritumu pārsvarā noteica reeksporta plūsmu samazināšanās minētajā valstīs.
  • Reālais IKP (g/g; %)

  • Gada inflācija (%, SPCI)

  • Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%)

  • Darba meklētāju īpatsvars (%)

  • Eksports (g/g; %)

Up