VIEDOKLIS

Līva Zorgenfreija

Latvijas Bankas ekonomiste
Latvijas tautsaimniecība otrajā ceturksnī augusi lēnāk nekā gada sākumā, kas uz finanšu sektora problēmu un lēnāku izaugsmes tempu eiro zonā fona bija gaidāms.

Oļegs Krasnopjorovs

Latvijas Bankas ekonomists
Jūlijā gada inflācija (2.6%) bija nedaudz mazāka nekā iepriekšējā mēnesī. Jūlijā netipiski daudz saruka svaigu dārzeņu cenas.

Linda Vecgaile

Latvijas Bankas ekonomiste
Tekošā konta pārpalikumu 2018. gada 1. ceturksnī būtiski ietekmēja Eiropas Savienības (ES) fondu ieplūdes. Lai gan preču un pakalpojumu eksporta pieaugums bija lēnāks nekā iepriekšējos periodos, kopumā pieprasījums ārējos tirgos joprojām saglabājas noturīgs. Tekošais konts veidoja 216 milj. eiro pārpalikumu (3.4% no iekšzemes kopprodukta (IKP)).

Oļegs Krasnopjorovs

Latvijas Bankas ekonomists
Bezdarbs gada laikā saruka par iespaidīgiem 1.2 procentpunktiem (līdz 8.2% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem). Paredzam, ka bezdarba samazinājums turpināsies lēnākā tempā un 2018. gadā vidēji tas būs ap 8%.

Daina Pelēce

Latvijas Bankas ekonomiste
Ārējā tirdzniecībā preču eksporta izaugsmi balsta graudaugi un atsevišķi jeb "one-off" darījumi, kas kopā ar vairākām ārējās vides ne tik labvēlīgām tendencēm raisa bažas par eksporta izaugsmes noturību un ilgtspēju.
  • Reālais IKP (g/g; %)

  • Gada inflācija (%; PCI)

  • Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%)

  • Darba meklētāju īpatsvars (%)

  • Eksports (g/g; %)

Up