1/8
Prev Next
1.7% Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes ātro novērtējumu iekšzemes kopprodukts 3. ceturksnī sarucis par 1.7%.

Inflācija, SPCI (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)

Up