10.3% Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes ātro novērtējumu IKP gada pieauguma temps 2. ceturksnī sasniedza 10.3%.

Inflācija, SPCI (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)

Up