1/8
Prev Next
0.4 % Saskaņā ar CSP ātro novērtējumu Latvijas IKP 2023. gada 4. cet. palielinājās par 0.4 % salīdzinājumā ar iepriekšējo cet.
Up