4.6% Latvijas Banka samazinājusi iekšzemes kopprodukta 2021. gada pieauguma prognozi līdz 4.6%.

Inflācija, SPCI (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)

Up