1/11
Prev Next
-1.4% Saskaņā ar CSP ātro novērtējumu iekšzemes kopprodukts šā gada 2. ceturksnī bijis par 1.4% zemāks nekā 1. ceturksnī

Inflācija, SPCI (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)

Up