VIEDOKLIS

Daina Paula

Latvijas Bankas ekonomiste
2017. gadā tautsaimniecības izaugsmes temps sasniedza augstāko rādītāju sešu gadu laikā. Tas noticis pat par spīti izaugsmes tempa palēninājumam 4. ceturksnī, kad salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni pieaugošu pozitīvo izaugsmes tempu saglabāja vien preču un pakalpojumu eksports.

Kristofers Pone

Latvijas Bankas ekonomists
Kopumā martā redzams straujāks inflācijas pieauguma temps, ko lielā mērā ietekmējis sezonālu nepārtikas preču un pakalpojumu cenu pieaugums.

Linda Vecgaile

Latvijas Bankas ekonomiste
Latvijas maksājumu bilances tekošais konts 2017. gada 4. ceturksnī veidoja 113 milj. eiro (1.6% no iekšzemes kopprodukta (IKP)) pārpalikumu, bet 2017. gadā kopā 204 milj. eiro (0.8% no IKP) deficītu.

Oļegs Krasnopjorovs

Latvijas Bankas ekonomists
Latvijas darba tirgus kopumā, kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas, nav bijis tik labvēlīgs darba ņēmējam kā šobrīd (neskaitot īso ekonomikas pārkaršanas periodu 2006. – 2007. gadā).

Daina Pelēce

Latvijas Bankas ekonomiste
Preču eksports turpina saglabāt pieklājīgu izaugsmes tempu, pateicoties aktīvākai pasaules ekonomikai, ārējā pieprasījuma pieaugumam un globālo cenu kāpumam.
  • Reālais IKP (g/g; %)

  • Gada inflācija (%; PCI)

  • Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%)

  • Darba meklētāju īpatsvars (%)

  • Eksports (g/g; %)

MAKRO SARUNA AR MĀRTIŅU

Up