5.3% Latvijas Banka paaugstinājusi IKP 2021. gada pieauguma prognozi līdz 5.3%.

Inflācija, SPCI (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)

Up