2.0% Latvijas Banka 2021. gadam prognozē 2.0% inflāciju.

Inflācija, SPCI (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)

Up