-4,7% Iekšzemes kopprodukta sarukuma prognoze 2020. gadam pārskatīta uz -4.7%.

VIEDOKLIS

Agnese Rutkovska

Latvijas Bankas ekonomiste
Runājot par tautsaimniecības attīstību 3. ceturksnī, tad ir pamats gaidīt pozitīvākus rezultātus, ko nosaka gan Covid-19 dēļ radīto ierobežojumu mazināšana, gan kopumā pozitīvāks patērētāju un uzņēmēju skatījums uz nākotni.

Guntis Kalniņš

Latvijas Bankas ekonomists
Maksājumu bilances norises 2020. gada 2. ceturksnī noteica ar vīrusa Covid-19 izplatības saasināšanos saistītie ierobežojumi un ekonomiskās aktivitātes straujš kritums. Tomēr jau maijā vairākās tautsaimniecības nozarēs ar vīrusu saistītais šoks noplaka, un jūnijā sākās spraiga atkopšanās.

Anete Migale

Latvijas Bankas ekonomiste
Ekonomiskās aktivitātes kritums otrajā ceturksnī bija mazāks nekā varēja gaidīt krīzes sākumā un tas atspoguļojies arī mērenākā bezdarba pieaugumā. Sava artava bezdarba pieauguma bremzēšanā bija arī valsts sniegtajam atbalstam.
  • Reālais IKP (g/g; %)

  • Gada inflācija (%, SPCI)

  • Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%)

  • Darba meklētāju īpatsvars (%)

Up