4.7% Saskaņā ar CSP ātro novērtējumu 3. ceturksnī Latvijas IKP gada skatījumā audzis par 4.7%.

Inflācija, SPCI (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)

Up