MAKRO SARUNA AR MĀRTIŅU

VIEDOKLIS

Daina Paula

Latvijas Bankas ekonomiste
No šī redzams, ka tautsaimniecības attīstības "klibā kāja" ir piedāvājuma puse, kuras stiprināšanā jāiegulda vairāk, lai uzturētu konkurētspēju un spētu saglabāt uzņemto ekonomiskās izaugsmes tempu.

Kristofers Pone

Latvijas Bankas ekonomists
Kā redzams, janvārī cenu līmenis nav būtiski mainījies, kas liecina par šobrīd esošiem pretēja efekta faktoriem (piemēram, augošas naftas cenas, slikta raža, eiro/dolāra kurss u.c.), bet tas nenozīmē, ka šīm izmaiņām nebūs ietekme uz inflāciju nākotnē.

Linda Vecgaile

Latvijas Bankas ekonomiste
Būvniecības pakalpojumu eksports turpina pieaugt uz Zviedriju, Lielbritāniju, Vāciju, kā arī šogad tas ievērojami palielinājies uz Lietuvu.

Oļegs Krasnopjorovs

Latvijas Bankas ekonomists
Savukārt darbaspēka pieprasījums ir būtiski pieaudzis - nodarbināto iedzīvotāju daļa darbspējas vecuma iedzīvotāju vidū ir sasniegusi vēsturiski augstāko līmeni.

Daina Pelēce

Latvijas Bankas ekonomiste
Preču eksports turpina saglabāt pieklājīgu izaugsmes tempu, pateicoties aktīvākai pasaules ekonomikai, ārējā pieprasījuma pieaugumam un globālo cenu kāpumam.
  • Reālais IKP (g/g; %)

  • Gada inflācija (%; PCI)

  • Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%)

  • Darba meklētāju īpatsvars (%)

  • Eksports (g/g; %)

Up