0% IKP pārmaiņas 2022. gada 4. ceturksnī salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni.

Inflācija, SPCI (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)

Up