Galvenie tautsaimniecības rādītāji

Patēriņa cenas

Inflācija, SPCI (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2021 VIII 3.6 Inflācija, SPCI (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)
Pamatinflācija, SPCI (izslēdzot pārtikas un enerģijas cenas; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2021 VIII 2.0 Pamatinflācija, SPCI (izslēdzot pārtikas un enerģijas cenas; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)
Inflācija, PCI (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2021 VIII 3.7 Inflācija, PCI (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)

Reālais sektors

Iekšzemes kopprodukts (faktiskajās cenās; milj. eiro) 2021 Q2 8055.0 Iekšzemes kopprodukts (faktiskajās cenās; milj. eiro)
Iekšzemes kopprodukts (salīdzināmajās cenās; izlīdz. dati; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2021 Q2 10.8 Iekšzemes kopprodukts (salīdzināmajās cenās; izlīdz. dati; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)
Iekšzemes kopprodukts (salīdzināmajās cenās; izlīdz. dati; % pret iepriekšējo periodu) 2021 Q1 -1.7 Agnese Rutkovska Iekšzemes kopprodukts (salīdzināmajās cenās; izlīdz. dati; % pret iepriekšējo periodu)
Apstrādes rūpniecības produkcija (salīdzināmajās cenās; izlīdz. dati; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2021 VII 7.9 Apstrādes rūpniecības produkcija (salīdzināmajās cenās; izlīdz. dati; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)
Mazumtirdzniecības apgrozījums (salīdzināmajās cenās; izlīdz. dati; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2021 VII 4.8 Mazumtirdzniecības apgrozījums (salīdzināmajās cenās; izlīdz. dati; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)

Ārējais sektors

Preču un pakalpojumu eksports (milj. eiro) 2021 Q1 4522 Preču un pakalpojumu eksports (milj. eiro)
Preču un pakalpojumu eksports (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2021 Q1 2.5 Preču un pakalpojumu eksports (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)
Preču un pakalpojumu imports (milj. eiro) 2021 Q1 4418 Preču un pakalpojumu imports (milj. eiro)
Preču un pakalpojumu imports (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2021 Q1 0.4 Preču un pakalpojumu imports (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)
Tekošais konts (milj. eiro) 2021 Q1 -44 Tekošais konts (milj. eiro)
Tekošais konts (% no IKP) 2021 Q1 -0.7 Guntis Kalniņš Tekošais konts (% no IKP)
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (darījumi; milj. eiro) 2021 Q1 367 Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (darījumi; milj. eiro)

Darba tirgus

Faktiskā bezdarba līmenis (% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem) 2021 Q2 7.9 Anete Migale Faktiskā bezdarba līmenis (% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem)
Reģistrētā bezdarba līmenis (% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem) 2021 VIII 6.5 Reģistrētā bezdarba līmenis (% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem)
Bruto darba alga (nominālā; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2021 Q2 10.2 Bruto darba alga (nominālā; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)
Neto darba alga (reālā; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2021 Q2 7.9 Neto darba alga (reālā; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)

Valsts finanses

Konsolidētā kopbudžeta bilance (pārskata periodā; milj. eiro) 2021 VII 80.7 Konsolidētā kopbudžeta bilance (pārskata periodā; milj. eiro)
Konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma; milj. eiro) 2021 VII -872.9 Konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma; milj. eiro)
Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro) 2021 VII 13620.5 Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro)
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) 2021 VII 44.1 Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP)

Finanšu un monetārās norises

Rezidentu noguldījumi (atlikums; milj. eiro) 2021 VII 15830.8 Rezidentu noguldījumi (atlikums; milj. eiro)
Rezidentu noguldījumi (atlikums; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2021 VII 17.5 Rezidentu noguldījumi (atlikums; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)
Kredīti rezidentiem (atlikums; milj. eiro) 2021 VII 12200.8 Kredīti rezidentiem (atlikums; milj. eiro)
Kredīti rezidentiem (atlikums; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2021 VII 7.5 Kredīti rezidentiem (atlikums; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)
Kredītu procentu likme nefinanšu sabiedrībām 2021 VII 2.67 Kredītu procentu likme nefinanšu sabiedrībām

Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.

Up