Galvenie tautsaimniecības rādītāji

Patēriņa cenas

Inflācija, SPCI (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2021 X 6.0 Inflācija, SPCI (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)
Pamatinflācija, SPCI (izslēdzot pārtikas un enerģijas cenas; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2021 X 2.6 Pamatinflācija, SPCI (izslēdzot pārtikas un enerģijas cenas; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)
Inflācija, PCI (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2021 X 6.0 Inflācija, PCI (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)

Reālais sektors

Iekšzemes kopprodukts (faktiskajās cenās; milj. eiro) 2021 Q2 8114.0 Iekšzemes kopprodukts (faktiskajās cenās; milj. eiro)
Iekšzemes kopprodukts (salīdzināmajās cenās; izlīdz. dati; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2021 Q2 10.5 Iekšzemes kopprodukts (salīdzināmajās cenās; izlīdz. dati; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)
Iekšzemes kopprodukts (salīdzināmajās cenās; izlīdz. dati; % pret iepriekšējo periodu) 2021 Q2 2.6 Iekšzemes kopprodukts (salīdzināmajās cenās; izlīdz. dati; % pret iepriekšējo periodu)
Apstrādes rūpniecības produkcija (salīdzināmajās cenās; izlīdz. dati; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2021 IX 6.7 Apstrādes rūpniecības produkcija (salīdzināmajās cenās; izlīdz. dati; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)
Mazumtirdzniecības apgrozījums (salīdzināmajās cenās; izlīdz. dati; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2021 IX 3.9 Mazumtirdzniecības apgrozījums (salīdzināmajās cenās; izlīdz. dati; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)

Ārējais sektors

Preču un pakalpojumu eksports (milj. eiro) 2021 Q2 4916 Preču un pakalpojumu eksports (milj. eiro)
Preču un pakalpojumu eksports (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2021 Q2 25.8 Preču un pakalpojumu eksports (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)
Preču un pakalpojumu imports (milj. eiro) 2021 Q2 5282 Preču un pakalpojumu imports (milj. eiro)
Preču un pakalpojumu imports (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2021 Q2 40.6 Preču un pakalpojumu imports (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)
Tekošais konts (milj. eiro) 2021 Q2 -521 Tekošais konts (milj. eiro)
Tekošais konts (% no IKP) 2021 Q2 -6.5 Guntis Kalniņš Tekošais konts (% no IKP)
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (darījumi; milj. eiro) 2021 Q2 440 Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (darījumi; milj. eiro)

Darba tirgus

Faktiskā bezdarba līmenis (% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem) 2021 Q3 7.2 Faktiskā bezdarba līmenis (% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem)
Reģistrētā bezdarba līmenis (% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem) 2021 IX 6.0 Reģistrētā bezdarba līmenis (% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem)
Bruto darba alga (nominālā; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2021 Q2 10.2 Bruto darba alga (nominālā; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)
Neto darba alga (reālā; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2021 Q2 7.9 Neto darba alga (reālā; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)

Valsts finanses

Konsolidētā kopbudžeta bilance (pārskata periodā; milj. eiro) 2021 VIII 8.2 Konsolidētā kopbudžeta bilance (pārskata periodā; milj. eiro)
Konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma; milj. eiro) 2021 VIII -864.7 Konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma; milj. eiro)
Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro) 2021 VIII 14071.6 Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro)
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) 2021 VIII 43.0 Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP)

Finanšu un monetārās norises

Rezidentu noguldījumi (atlikums; milj. eiro) 2021 X 15977.9 Rezidentu noguldījumi (atlikums; milj. eiro)
Rezidentu noguldījumi (atlikums; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2021 X 13.1 Rezidentu noguldījumi (atlikums; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)
Kredīti rezidentiem (atlikums; milj. eiro) 2021 X 12559.7 Kredīti rezidentiem (atlikums; milj. eiro)
Kredīti rezidentiem (atlikums; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2021 X 10.3 Kredīti rezidentiem (atlikums; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)
Kredītu procentu likme nefinanšu sabiedrībām 2021 IX 3.38 Kredītu procentu likme nefinanšu sabiedrībām

Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.

Up