06.12.2022.

“Par FTX un ne tikai…”

Attēla ilustrācija “FTX"

Komentārs veidots ziņu portālam diena.lv

Latvijas Bankas uzdevumā 2022. gada augustā veiktā "Latvijas Faktu" aptauja liecina, ka iedzīvotāju skaits, kuri izvēlas iegādāties kriptoaktīvus, turpina pieaugt. Tajā pašā laikā kriptoaktīvu tirgū bieži vērojami satricinājumi – kiberuzbrukumi kriptoaktīvu biržām, to sabrukumi, un tā visa rezultātā – pēkšņi kriptoaktīvu cenas kritumi. Šādās situācijās zaudējumus cieš patērētāji, tāpēc svarīgi apzināties iespējamos riskus un savas tiesības.

Pēdējā laikā starptautiski lielāko rezonansi guvis FTX kriptoaktīvu apmaiņas biržas sabrukums, kura rezultātā bez vēsts pazuduši vairāk nekā astoņi miljardi ASV dolāru [1]. Iemesli vēl tiek šķetināti – tajā skaitā pavīdot baumām par iespējamo biržas klientu naudas negodīgu izlietojumu un iekšējās informācijas izmantošanu FTX māsas tirdzniecības uzņēmuma Alameda Research darbībās [2].

Te būtiski atzīmēt riskus patērētājiem, kas saitīti ar kriptoaktīvu iegādi un turēšanu biržā. Kriptoaktīvu dabas dēļ, lai darījumi biržā varētu notikt, lietotam ir jānodod kriptoaktīvu īpašuma tiesības pašai biržai. Savukārt tai sabrūkot, piekļuve kripto maciņam var zust, kā tas arī noticis FTX gadījumā. Ne velti cilvēki, kuri aizraujas ar kriptoaktīviem, teic – not your keys, not your coins (ne tavas atslēgas, ne tava nauda). Tomēr, lai arī kriptoaktīvu turēšana personīgajos "aukstajos" maciņos pasargās no likstām ar biržām, izvairīties no kriptoaktīvu cenas svārstībām nebūs iespējams.

Sekojot FTX bankrota procedūras uzsākšanai, biržas klientu maciņi ir iesaldēti, bez iespējas pārvietot sev piederošos aktīvus. Kad un cik daudz klienti varēs atgūt, ir jautājums bez noteiktas atbildes, ko sarežģī kriptoaktīvu neskaidrais juridiskais statuss, pārrobežu maksātnespējas procesa šķetināšana un dažādo jurisdikciju iesaiste, proti, kuras valsts tiesa skatīs šo lietu – Bahamas vai ASV [3].

Analītiķi jau norādījuši, ka Sems Benkmens-Frīds (Sam Bankman Fried) apzināti izvēlējās Bahamas par FTX mītnes zemi valstī esošā pielaidīgā regulējuma dēļ [4]. Te svarīgi izcelt, ka, reaģējot uz pieaugošo interesi par kriptoaktīviem un saistītiem riskiem, Eiropas Savienība (ES) jau 2020. gada 24. septembrī nāca klajā ar priekšlikumu Regulai par kriptoaktīvu tirgiem (Regulation on Markets in Crypto Assets) jeb MiCA. Tas ir līdz šim nozīmīgākais solis vienota kriptoaktīvu regulējuma ieviešanā. Regula attieksies gan uz kripto emitentiem, gan pakalpojumu sniedzējiem, un būs tieši piemērojama visās ES dalībvalstīs 18 mēnešus pēc tās stāšanās spēkā (šobrīd Eiropas Padome ir regulu apstiprinājusi un tā gaida balsojumu Eiropas Parlamentā – paredzams, ka tas notiks 2023. gada februārī [5]). Jāizceļ, ka MiCA režīms uzliks par pienākumu jebkurai juridiskai personai neatkarīgi no tās izcelsmes valsts, proti ES vai ārpus tās, pirms kriptoaktīvu pakalpojumu sniegšanas ES teritorijā saņemt ES kompetento iestāžu atļauju. Attiecīgi, Bahamās reģistrētā kriptoaktīvu birža nebūs tiesīga sniegt, piemēram, kriptoaktīvu apmaiņu vai kriptoaktīvu rīkojumu izpildi ES bez MiCA atrunātās atļaujas saņemšanas.

Viens no MiCA mērķiem ir sekmēt patērētāju aizsardzību pret dažiem riskiem, kas saistīti ar ieguldījumiem kriptoaktīvos, kā arī palīdzēt izvairīties no krāpnieciskām shēmām. Patlaban patērētāju tiesības uz aizsardzību vai atlīdzinājumu ir ļoti ierobežotas, jo īpaši, ja darījumi notiek ārpus ES. Regula cita starpā paredz, ka kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem būs jāievēro stingras prasības aizsargāt lietotāju makus un tiem būs jāuzņemas atbildība, ja tie zaudēs ieguldītāju kriptoaktīvus (piemēram, kiberuzbrukuma dēļ). MiCA attieksies arī uz tirgus ļaunprātīgu izmantošanu saistībā ar darījumiem vai pakalpojumiem, piemēram, tirgus manipulācijām un iekšējās informācijas izmantošanu – darbības, ko tiesa, ļoti ticams, izmeklēs arī FTX lietā.

FTX sabrukums varētu kļūt par nepieciešamo virzītājspēku labāka kripto regulējuma izveidē un ieviešanā. Lai arī ES jau ir spērusi pirmos soļus, nākot klajā ar MiCA priekšlikumu, FTX krahs ir atgādinājums, ka būtiski regulējumu noteikt pēc iespējas ātrāk.

_________

[1] FTX: inside the crypto exchange that ‘accidentally’ lost $8bn | Financial Times

[2] Alameda Allegedly Traded These 18 Tokens on Insider Info Through FTX - Decrypt

[3] FTX Management, Bahamas Gear Up for Fight Over Control of Bankruptcy - WSJ

[4] Regulatory expert: FTX 'jurisdiction shopped' to locate in lax regulatory environment | Fox Business

{5] EU Parliament delays its final MiCA vote until February 2023 | Kitco News

APA: Dārziņš, E. (2024, 30. may.). “Par FTX un ne tikai…”. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/5775
MLA: Dārziņš, Emīls. "“Par FTX un ne tikai…”" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 30.05.2024. <https://www.makroekonomika.lv/node/5775>.

Restricted HTML

Up