07.12.2015.

Diskusiju materiāls: Latvijas reeksporta novērtējums, izmantojot uzņēmuma līmeņa datus

Diskusiju materiāls: Latvijas reeksporta novērtējums, izmantojot uzņēmuma līmeņa datus

Diskusijas materiāls 3/2015

Kopsavilkums

Latvijas reeksporta novērtēšanai šā diskusijas materiāla autori izmanto CSP anonimizētu uzņēmuma līmeņa ārējās tirdzniecības datubāzi. Atrisinot lineāru maksimizācijas uzdevumu katram uzņēmuma un preces pārim, iegūti reeksporta plūsmu novērtējumi un veikti attiecīgā reeksporta uzcenojuma aprēķini. Preču eksporta un importa kopapjomā šā diskusijas materiāla autori konstatēja nozīmīgu reeksporta plūsmu īpatsvaru, kam raksturīga pieauguma tendence. Reeksporta īpatsvars īpaši svarīgs šādās preču grupās: transportlīdzekļi, plastmasas, minerālprodukti, kā arī mehānismi un elektroiekārtas. Lielākā daļa reeksporta plūsmu nonāk Latvijas tuvākajās kaimiņvalstīs Lietuvā un Igaunijā, un tas liecina, ka Latvija ir reģionāls transporta centrs. Šā diskusijas materiāla autori konstatēja samērā lielu reeksporta vidējo uzcenojumu. Tas ļauj secināt, ka reeksports var sniegt nozīmīgu devumu Latvijas IKP.

Atslēgas vārdi: reeksports, uzņēmuma līmeņa dati, Latvija, simplekss

JEL kodi: D22, F14

APA: Beņkovskis, K., Zorgenfreija, L., Bērziņa, S. (2023, 04. dec.). Diskusiju materiāls: Latvijas reeksporta novērtējums, izmantojot uzņēmuma līmeņa datus . Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/675
MLA: Beņkovskis, Konstantīns. Zorgenfreija, Līva. Bērziņa, Santa. "Diskusiju materiāls: Latvijas reeksporta novērtējums, izmantojot uzņēmuma līmeņa datus " www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 04.12.2023. <https://www.makroekonomika.lv/node/675>.
Up