29.07.2014.

DSGE modeļu daļēji globāli atrisinājumi: perturbācijas ap deterministisku trajektoriju

DSGE modeļu daļēji globāli atrisinājumiPētījums 1/2014

Kopsavilkums: Šis pētījums piedāvā metodi dinamisko stohastisko vispārējā līdzsvara (Dynamic Stohastic General Equilibrium; DSGE) modeļu daļēji globālu atrisinājumu konstruēšanai, balstoties uz perturbāciju metodi. Tā galvenais mērķis ir paplašināt atrisinājumu uz maza parametra pakāpju rindu, ar ko nosaka tautsaimniecības nenoteiktības līmeni, ap deterministiska modeļa, t.i., tāda, kurā izzūd šoku svārstīgums, atrisinājumu. Ja līdzsvara stāvokļa mainīgo deterministiskā trajektorija ir globāla, tādi ir arī iegūtie stohastiskā modeļa atrisinājumi; savukārt šie atrisinājumi attiecībā uz mēroga parametru ir lokāli. Pieņemot, ka deterministiskā trajektorija jau ir zināma, rindas izvirzījuma augstākās kārtas locekļus iegūst rekursīvi, atrisinot lineāros racionālo gaidu modeļus ar laikā mainīgiem parametriem. Šajā pētījumā izstrādāta metode, kas šāda veida modeļu atrisinājumā balstās uz atpakaļvērstu rekursiju.

JEL kodi: C61, C62, C63, D50, D58

APA: Ajevskis, V. (2023, 04. dec.). DSGE modeļu daļēji globāli atrisinājumi: perturbācijas ap deterministisku trajektoriju. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/701
MLA: Ajevskis, Viktors. "DSGE modeļu daļēji globāli atrisinājumi: perturbācijas ap deterministisku trajektoriju" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 04.12.2023. <https://www.makroekonomika.lv/node/701>.
Up