Lekciju pieteikšana

Par Latvijas Bankas vieslekciju norisi

Pateicamies par Jūsu ieinteresētību savā augstskolā rīkot Latvijas Bankas vieslekcijas, kuru mērķis ir dot iespēju ciešāk sasaistīt akadēmisko izglītības procesu augstskolu ekonomikas un finanšu programmās ar reālajām, aktuālajām norisēm Latvijas un eiro zonas tautsaimniecībās.

Ņemot vērā abu pušu organizatorisko darbu, aicinām iepazīties ar lekciju efektīva izmantojuma un veiksmīgas norises priekšnoteikumiem un aizpildīt tālāk pieejamo pieteikšanās anketu.

Plānojot vieslekcijas savā augstskolā:

 • Izvēlieties vieslekcijas tēmu, kas iekļaujas mācību programmā. Viena semestra laikā vienai augstskolai iespējams nolasīt ne vairāk kā vienu vieslekciju par katru no piedāvātajām tēmām.
 • Vieslekcijas tiek piedāvātas ekonomikas un finanšu studiju programmu maģistra līmeņa un bakalaura līmeņa 2.-4. kursa studentiem.
 • Vieslekcijas tiek piedāvātas gan latviešu, gan angļu valodā.
 • Vieslekcijas norises ilgums kopā ar diskusiju ir 1.5 astronomiskās stundas.
 • Rīkojiet lekciju vien tad, ja lekciju ir gatavi apmeklēt vismaz 20 studentu.
 • Vieslekciju izdales materiāli būs pieejami pēc lekcijas vietnes www.makroekonomika.lv sadaļā "Vieslekcijas augstskolās".
 • Vieslekcijas tiks pasniegtas, izmantojot Powerpoint programmu. Lūgums pārliecināties, ka varat nodrošināt visu nepieciešamo tehniku: datoru, projektoru, ekrānu, audio un piekļuvi internetam.
 • Vieslekcijas tiek piedāvātas arī attālināti, iepriekš saskaņojot ar lektoru augstskolas izmantoto tiešsaistes platformu.
 • Lai no lekcijas studenti iegūtu vairāk, aicinām pirms lekcijas studentus iepazīstināt ar vieslekcijas tēmu un iespēju robežās sagatavot diskusijai.
 • Lektori sagaida, ka attiecīgais pasniedzējs būs klāt lekcijā, tai skaitā, lai vajadzības gadījumā palīdzētu risināt problēmjautājumus.
 • Ja plānojat vieslekciju organizēt kā atklātu jeb ar ārējas (ārpus augstskolas) auditorijas klātbūtni, lūgums mūs par to informēt. 
 • Gadījumā, ja šie nosacījumi netiek ievēroti, Latvijas Banka patur tiesības nesniegt konkrēto vai nākamās lekcijas.

Pieteikšanās anketā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu kursu (lekciju) organizēšanu, un pēc to norises netiks saglabāti. Personas datu pārzinis: Latvijas Banka, reģ. Nr. LV90000158236, K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: datuaizsardziba@bank.lv. Papildinformācija par personas datu apstrādi Latvijas Bankā https://www.bank.lv/par-mums/noderigi/personas-datu-apstrade.

2023./2024. mācību gada vieslekciju tēmas un anotācijas.

Iepriekšējo gadu vieslekciju prezentācijas atrodamas šeit.

Up