27.03.2015.

Bankās atjaunojies noguldījumu kāpums

Pēc samazinājuma gada pirmajā mēnesī februārī ir atjaunojies banku piesaistīto noguldījumu kāpums, uzkrājumus ir palielinājuši gan uzņēmumi, gan mājsaimniecības. Savukārt banku iekšzemes kredītportfelis ir nedaudz samazinājies, kredītu gada samazinājuma tempam gandrīz nemainoties.

Februārī kopējais banku piesaistīto iekšzemes noguldījumu atlikums palielinājās par 1.2%, daļēji atgūstot janvārī zaudēto un nostiprinot gada pieauguma rādītāju. Būtiski augot nefinanšu uzņēmumu un mērenāk - mājsaimniecību noguldījumiem, kopējais banku piesaistīto iekšzemes noguldījumu atlikums pārsniedza pērnā gada atbilstošā perioda līmeni par 4.9% (t.sk. mājsaimniecību noguldījumu par 9.3% un nefinanšu uzņēmumu noguldījumu - par 0.1%).

Pievēršoties Latvijas devuma pārmaiņām eiro zonas kopējā naudas rādītājā M3, eiro zonas rezidentu noguldījumi uz nakti Latvijas kredītiestādēs februārī palielinājās par 1.7%, noguldījumi ar noteikto termiņu līdz diviem gadiem – par 2.1% un noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu - par 2.3%. Lai gan skaidrās naudas daudzums apgrozībā februārī nedaudz samazinājās, kopējā Latvijas ietekme uz eiro zonas naudas piedāvājumu bija palielinoša – Latvijas devums M3 mēneša laikā pieauga par 1.9% un par 7.7% pārsniedza pērnā gada februāra līmeni.

Banku iekšzemes kredītportfelis, tostarp gan kredīti nefinanšu uzņēmumiem, gan mājsaimniecībām, februārī samazinājās par 0.5%. Kredītu gada samazinājuma temps veidoja 4.5%, t.sk. nefinanšu uzņēmumiem izsniegtajiem kredītiem 6.1% un kredītiem mājsaimniecībām 5.8%.

Atsevišķu naudas rādītāju gada pārmaiņas (%)

Atsevišķu naudas rādītāju gada pārmaiņas

Avots: Latvijas Banka

Piesaistīto noguldījumu pieaugums februārī liecina, ka gan uzņēmēji, gan mājsaimniecības, neraugoties uz tautsaimniecības izaugsmes palēnināšanos, joprojām atrodas pietiekami komfortablā stāvoklī, lai palielinātu uzkrājumus savos banku kontos. Piesardzīgā attieksme pret tēriņiem šajā situācijā dod pamatu gaidīt noguldījumu pieaugumu arī turpmākajos mēnešos, īpaši mājsaimniecību sektorā. Saspringtā situācija ārējā pieprasījuma jomā turpina bremzēt uzņēmēju kreditēšanas aktivizēšanos. Tomēr martā spēkā stājušies likumu grozījumi, kas paredz iespēju saņemt mājokļa kredītu ar vai bez 'nolikto atslēgu' iespējas, kā arī  Eirosistēmas veiktie monetārās stimulēšanas pasākumi, tai skaitā 9. martā uzsāktā aktīvu pirkšanas programma, varētu nodrošināt labvēlīgākus apstākļus kreditēšanas attīstībai.

APA: Purviņš, V. (2024, 25. may.). Bankās atjaunojies noguldījumu kāpums. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/928
MLA: Purviņš, Vilnis. "Bankās atjaunojies noguldījumu kāpums" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 25.05.2024. <https://www.makroekonomika.lv/node/928>.

Līdzīgi raksti

Restricted HTML

Up