28.08.2015.

Būtiski aug uzkrājumi bankās

Banku piesaistīto noguldījumu kāpums jūlijā ir bijis vēl straujāks nekā mēnesi iepriekš. Jūlija mēneša laikā iekšzemes noguldījumu kopējais atlikums audzis par 135 milj. eiro, palielinoties gan uzņēmēju, gan mājsaimniecību uzkrājumiem banku kontos. Uz norēķinu kontu pieauguma rēķina audzis arī Latvijas devums eiro zonas kopējā naudas piedāvājumā M3. Savukārt banku iekšzemes kredītportfelis turpinājis lēno samazinājuma tendenci, ko galvenokārt noteica mērens mājsaimniecībām izsniegto mājokļa un patēriņa kredītu sarukums, kredītieguldījumiem uzņēmējdarbībā saglabājoties nemainīgiem.

Jūlijā kopējais banku piesaistīto iekšzemes noguldījumu atlikums pieauga par 1.4%, to gada pieauguma tempam sasniedzot 8.4%. Uzņēmumu noguldījumi mēneša laikā palielinājās par 2.5% un pārsniedza pērnā gada attiecīgā mēneša līmeni par 7.4%. Mājsaimniecību noguldījumi jūlijā palielinājās par 0.6% un to gada pieauguma temps veidoja 9.3%.

Pievēršoties Latvijas devuma pārmaiņām eiro zonas kopējā naudas rādītājā M3, eiro zonas rezidentu noguldījumi uz nakti Latvijas kredītiestādēs jūlijā palielinājās par 2.0% un noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu - par 3.0%, savukārt noguldījumi ar noteikto termiņu līdz diviem gadiem saruka par 5.4%. Lai gan skaidrās naudas daudzums apgrozībā būtiski nemainījās, noguldījumu pieaugums nodrošināja pozitīvu Latvijas ietekmi uz eiro zonas naudas piedāvājumu. Latvijas devums M3 jūlijā pieauga par 1.1%, par 9.0% pārsniedzot iepriekšējā gada jūlija līmeni.

Banku iekšzemes kredītportfelis jūlijā samazinājās par 0.3%, tai skaitā kredīti mājsaimniecībām saruka par 0.3% un aizdevumi finanšu iestādēm – par 2.3%, bet kredīti nefinanšu sabiedrībām nemainījās. Iekšzemes kredītu gada samazinājuma temps jūlijā veidoja -5.0% kredītiem nefinanšu uzņēmumiem un -4.8% kredītiem mājsaimniecībām.

Atsevišķu naudas rādītāju gada pārmaiņas (%)

Atsevišķu naudas rādītāju gada pārmaiņas

Avots: Latvijas Banka

Visai straujais uzņēmumu noguldījumu pieaugums norāda, ka tautsaimniecības mērenā, bet stabilā izaugsme ļauj uzņēmējiem veikt uzkrājumus savos banku kontos. Augošie uzņēmumu noguldījumi palielina arī to potenciālu investīciju veikšanai ražošanas attīstībā, kas joprojām ir aktuāli jo banku kredīti nepietiekami silda ekonomiku. Mājsaimniecību noguldījumi palielinājušies lēnāk, jo augošie iedzīvotāju ienākumi daļēji nodrošinājuši arī mazumtirdzniecības apgrozījuma kāpumu. Noguldījumu dinamika apliecina iepriekš izteiktos vērtējumus un dod pamatu secināt, ka arī turpmākajos mēnešos saglabāsies noguldījumu kāpums ar visai pieklājīgu izaugsmi gada skatījumā.

Vērtējot banku kopējo kredītportfeli, - tas turpina samazināties, tomēr jūlijā nebija vērojams uzņēmumiem izsniegto kredītu sarukums. Tas sasaucas ar lielāko iekšzemes tirgū strādājošo banku (Swedbank, SEB banka) sniegto informāciju par augošo uzņēmējdarbības kreditēšanai atvēlēto resursu apjomu, ko gan ierobežojot kvalitatīva pieprasījuma esamība. Vienlaikus izskan arī viedokļi par hipotekārās kreditēšanas tirgus attīstību un valsts atbalsta programmu mājokļa iegādei paplašināšanu, tādēļ kreditēšanas pozitīva virzība vidējā termiņā kļūst aizvien ticamāka.

APA: Purviņš, V. (2024, 15. jul.). Būtiski aug uzkrājumi bankās. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/899
MLA: Purviņš, Vilnis. "Būtiski aug uzkrājumi bankās" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 15.07.2024. <https://www.makroekonomika.lv/node/899>.

Līdzīgi raksti

Restricted HTML

Up